A hidegháború és szakaszai

A hidegháború

–          USA és Szovjetunió tömegpusztító fegyvereket fejlesztettek ki a háborúban

–          közvetlen fegyveres összecsapást igyekeznek elkerülni

–          ideológiai, politikai és gazdasági háború

–          cél: befolyási övezetek biztosítása és kiterjesztése

–          USA a tőkés világot védi

–          Szovjetunió a kommunista érdekszférát tartja fenn

–          eszközök: erőegyensúly, fegyverekre támaszkodó elrettentés

A Truman-elvtől Sztálin haláláig

–          1947 Truman-elv

–          demokráciáknak erkölcsi kötelességük támogatni a szabad életformát választó népeket

–          kommunista pártok kiszorítása a nyugati kormányokból

–          Marshall-program megindítása: háborúban kimerült gazdaságok segélyezése

–          megalakul a Kominform (Kommunista és Munkáspártok Tájékoztató Irodája

–          kommunista pártok segélyezése szovjet dominanciával

–          1949 megalakul a NATO (Észak-Atlanti Szövetség)

–          Szovjetunió létrehozza a KGST-t (Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsa)

–          1950-52 Koreai háború súlyos válsághelyzetet idéz elő

–          újabb világháború kitörésével fenyeget

–          1953 Sztálin meghal

–          enyhülés, a csatlós országok elkezdik „önállóan építeni a kommunizmust”

A keletnémet felkeléstől a kubai válságig

–          1955 az NSZK-t felveszik a NATO-ba, megkötik az osztrák államszerződést

–          Varsói szerződés: szovjet csapatok maradnak Csehszlovákiában és Magyarországon

–          1956 az SZKP XX. kongresszusán Hruscsov kritizálja a sztálini rendszert

–          1962 kubai rakétaválság (Fidel Castro)

–          USA blokád alá veszi Kubát, hogy kikényszerítse az ottani szovjet rakéták kivonását

Enyhülés, majd újabb szovjet fegyverkezés

–          1963-79 enyhülés a nemzetközi kapcsolatokban

–          Moszkva-Washington forródrót, atomcsend-egyezmény

–          SALT-1: stratégiai fegyverek korlátozása

–          megindulnak a fegyverkorlátozási tárgyalások

–          1975 Helsinki biztonsági és együttműködési tárgyalás – a szűken vett hidegháború vége

–          1976-tól újabb elhidegülés

–          a Szovjetunió fegyverkezik, megszállják Afganisztánt

–          1983 Ronald Reagan bejelenti az űrfegyverkezési programot

A Szovjetunió felbomlása

–          a 80-as évekre a szovjet gazdaság kimerül

–          1985 Gorbacsov az SZKP főtitkára

–          peresztrojka (átalakítás), glasznoszty (nyilvánosság) meghirdetése

–          leszerelési megállapodás, afganisztáni kivonulás

–          1989 rendszerváltozások, forradalmak a Varsói Szerződés tagállamaiban

–          1990 a két Németország egyesülése

–          1991 a Varsói szerződés és a KGST megszűnése, a Szovjetunió felbomlása