Moliere: Tartuffe

Moliere valódi neve Jean-Baptiste Poquelin. Jogot végzett, de az ügyvédi pálya nem érdekelte, és színész lett. Egyéves sikertelen párizsi szereplés után másfél évtizedig Dél-Franciaország városait járta saját társulatával. Később visszatért a fővárosba, és kényeskedők című darabjával nagy sikert aratott. Ünnepelt szerző, színész, társulatigazgató és XIV. Lajos kedvence lett. Tartuffe című komédiája ellentéteket robbantott ki. A párizsi érsek követelésére a királynak be kellett tiltatnia a darab játszását. Ezt a tilalmat csak 5 év múlva tudta feloldatni. Ezután a darabot elsöprő sikerrel játszották. A komikum legnagyobb mestere volt.

Tartuffe

Szereplők:

Pernelle asszony: Orgon anyja

Orgon: főszereplő

Elmira: Orgon felesége

Damis: Orgon fia

Mariane: Orgon lánya, Valer szerelme

Valer: Mariane szerelme

Cleante: Orgon sógora

Darine: Mariane komornája

Tartuffe: álszent

A történet Orgon párizsi házában történik. Egy rokonszenves, jómódú polgári családba  befurakodik egy gazember és ravaszsággal, mindenre elszánt aljassággal csaknem a végső romlásba dönti őket.

I. felvonás: Egy családi veszekedés közepébe csöppenünk, Pernelle asszony szidalmak közepette hagyja el Orgon házát. A vitában mindenki részt vesz, csak a két főszereplő, Orgon és Tartuffe nem; éppen róluk folyik a vita. A család két részre szakad Tartuffe személye miatt.

Pernelle asszony áhítatos rajongással beszél róla. Bár férje nincs jelen, megtudjuk, hogy ő is imádja. Az ellentáborba Elmira, Mariane, Damis és Darine tartozik. Ők elítélik, dühösen, indulatosan beszélnek róla. Megvetik és elítélik. A két vélemény között próbál középutat keresni Cleante, aki bölcs érveivel próbálja csillapítani a vitatkozókat.

Darine és Cleante dialógusából megtudjuk Orgonról, hogy valóságos bolondja Tartuffe-nek. Még a családfői szerepet is teljesen átengedte neki. Orgon színrelépése ezt bizonyítja is, mert kétnapi távollét után hazaérkezve nem a családja, hanem Tartuffe érdekli. Teljesen nevetségessé válik.

II. felvonás: A bonyodalom most kezdődik. Az elvakult Orgon Mariane férjéül Tartuffe-ot választotta, hogy így tegye szorosabbá a családhoz fűződő kapcsolatát. A lány alig tiltakozik, mert nem mer ellenszegülni apja akaratának. Ez a döntés Mariane és Valér, valamint Damis és Valér húga szerelmét zúzza össze. Az okos és bátor Darine perlekedik, de Mariane inkább a halált választja, minthogy apja kívánságának ellenszegüljön. A komorna látva Mariane szenvedését cselhez folyamodik. Dicsérni kezdi Tartuffe-ot, hogy a lányt ellenállásra ösztönözze.

III. felvonás: Tartuffe színre lép mint önsanyargató szerzetes. Alamizsnát adó, kegyesnek, testi vágyakat megvetőnek akar tűnni. A komornát nem tudja becsapni. Tartuffe szerelmet vall Elmira-nak. Damis kihallgatja a vallomást, és beárulja Tartuffe-t apjának. Tartuffe kivágja magát okosan és cselesen helyzetből úgy, hogy nem védekezik, hanem a legnagyobb gonosztevőnek vallja magát. Orgon hatalmas hibát követ el ekkor. Kitagadja fiát, és minden vagyonát Tartuffe-ra íratja.

IV. felvonás: Tartuffe már alig bírja takargatni vagyonéhségét, gonoszságát. Az elvakult Orgonra nem hatottak sem Cleante, sem Darine sem a fiatalok érvei. Tartuffe-öt végül cselszövés leplezi le. Elmira elhatározza, hogy tőrbe csalja a gazembert. Orgon az asztal alatt tanúja lett Tartuffe udvarlásának. Végre tisztán látott, és a gazembert el akarja kergetni, de az aljassággal és fölénnyel utasítja ki Orgont a házából.

V. felvonás: Orgonnak nemcsak a vagyona, hanem az élete is veszélyben forog, mert Tartuffe-re bízta politikai menekült barátja kazettáit. Orgon saját csapdájába esik, amikor anyja nem hiszi el Tartuffe-ról az álszentséget és a képmutatást. Csak akkor bizonyosodik meg, amikor megjelenik Lojális úr a kilakoltatási paranccsal. Valér is megjelenik, de nála egy letartóztatási parancs van. Biztos helyre akarja szöktetni Orgont, de már késő. Ekkor váratlan fordulat következett be. Nem Orgont, hanem Tartuffe-ot tartóztatják le, akiben az uralkodó egy szélhámost ismer fel.