II. András és IV. Béla kora

III. Béla idejére megszilárdul a feudalizmus.
Az ország 2/3-a királyi tulajdon. Nagy földadományozások.
Két fia között trónviszályok.

II. András (1205-35)
Nem szüntette meg a földadományozásokat. Főleg nemeseknek adtamegerősödnek ellentétbe kerülnek a szerviensekkel (királynak katonai szolgálattal tartozók)
– sokat háborúzott, külföldön van, a nemes-szerviens viszony éleződik, Gertrúd által hozott emberek irányítják az országot, mellőzik a magyarokat
– a pénzelés a király monopóliuma, elvileg 2-3 évente új pénz, de II. András évente kétszer adott ki új pénzt, ezenkívül rontotta is a pénzt (ötvözés)
– Hadseregprobléma: ha szerviensek külföldön harcolnak, akkor ezt a nemesek kihasználják.
Problémák megoldása – összefog ellene az ország.
1222. Aranybulla
– a nemesek nem szedhetnek a szerviensektől adót
– leánynegyed: ha a szerviens meghal, és nincs fiú utódja, akkor a lányé a föld negyede, a többiről meg ő dönt.
– A szerviens csak akkor harcol, ha akar, de az ország védelem kötelező
– Megtiltották, hogy a külföldiek magas tisztséget kapjanak az Országtanács beleegyezése nélkül (így is csak max 1-et)
– Megtiltották, hogy a király megyényi terülteket adományozzon.
– Megtiltották a pénzrontást
– Ellenállási záradék: leváltható a király.
1232. Vehida – a nemesek szolgabírákat kérnek a nemesi vármegye születése

IV. Béla (1235-70) – a második honalapító
Rossz szemmel nézte, hogy apja gyenge király volt.
Megtiltotta, hogy a nemesek leüljenek a király jelenlétében.
Visszavette az apja által adományozott birtokokat.
1237. Julianus barát jelenti, hogy a tatárok készülődnek keleten
IV. Béla behívja a kunokat, akik jó harcosok. De a nomád nép állatai lelegeltek mindent, ezért ellentétbe kerültek a magyarokkal.
1241-42. A tatárok 2 felől támadnak – Észak-Magyarország, és Verecke, Erdély
Pesti országgyűlés – A nemesek azt mondják, hogy a kunok engedték be a tatárokat. Megölik a kunok vezérét, Kötenyt.  a kunok pusztítva kivonulnak
Mohi (Muhi) csata – a tatárok éjszaka rágyújtják a magyarokra a szekérvárat. IV. Béla elmenekül. A tatárok lepusztítják az országot, majd kivonulnak.
Belpolitika: újra kell építeni az országot. IV. Béla szakít eddigi politikájával.
Földadományozások: kővár és páncélos hadsereg ellenében.
Visszahívja a kunokat, letelepíti őket a Kunságon (autonóm terület, könnyűlovasságért)
Egyéb betelepítések.
Sok város jogait kibővíti: kőfallal vehették körül, vámmentes kereskedelem.
Társadalom: Szerviensekre támaszkodik, elnevezi őket nemeseknek (1267). Erre a nemesek elnevezik magukat báróknak.
Várjobbágyok (a királyi birtokon élő tisztek), közrendűek, rabszolgák.