Francz Kafka az átváltozás

Prágában született német származású zsidó. Ez a származás idegenség érzetét fogja kialakítani. Negatív élmények fűzik édesapjához. Alapvető élmény a félelem, szorongás, mely meghatározza későbbi életérzését. Egész életében hivatalnokként dolgozott egy balesetbiztosítási intézetben. Nappal a tipikus hivatalnok, éjszakai énje az író. Műveit halála után adták ki. Barátja, Max Brod rendezte össze a kéziratait.

Igazából nem tudott kapcsolatokat kialakítani. Tüdőbetegségben halt meg Bécs mellett.

Írói világának jellemzése

– Magány, elidegenedés és a szorongó létbizonytalanság írója

– Jellemző rá a felébredés motívum, de ez az ébredés nagyon gyakran a nyomasztó rémálom

– Szereplők egy kiismerhetetlen világban élnek, sorsukat ismeretlen törvények, ismeretlen hatalmak irányítják

– Kafkánál a világ abszurd, a hős nem érti sem a világot, sem saját helyét a világban

– Hősei egyidejűleg élnek a reális és az irreális világban

– Az ember elszigetelődik, emberi kapcsolatai eltorzulnak, mesterkéltek, üresek és erkölcsileg romlottak lesznek

– Grosteszk látásmód: tragikum és komikum vegyülése jellemzi

– Minden műve sokféleképpen értelmezhető, gazdag a jelentéstartalmuk

Az átváltozás

Erre a műre vonatkozik az a jellegzetesség, hogy a fantasztikus és a reális összekapcsolódik, egyszerre van jelen.

Nyitómondat: ébredés motívum

Írói magatartás

– Rendkívül hűvös, tárgyilagos előadásmód

– Sem azonosulás, sem ellenérzés nem figyelhető meg

Rövid történet

Gregor Statusa családját eltartó, maradi kispolgár volt, akinek szellemi érdeklődését betölti az újság és a menetrend tanulmányozása. Egy napon arra ébred, hogy bogárrá változik. A megváltozott helyzetben az események gyorsan felperegnek. Családja elég furán viseli ezt az átváltozást, nem is foglalkoznak vele igazán. Annyira elhanyagolják, hogy a takarítónő söpri ki majd a szobából a tetemet, s a család megkönnyebbül a szörnyű tehertől.

Főhős jelleme

– Szorgalmas, lelkiismeretes, kizárólag a munkájának élő ügynök

– Viselkedése az átváltozás után abszurd, az érdekli, hogy lekéste a vonatot

– Családtagok reakciója is abszurd

– Gregor viszonya a családtagokhoz: nincsenek mély kapcsolatok a családban, Gregor jobban kötődik a családtagokhoz, mint azok hozzá

– Ő a családfenntartó, a többiek azonban eszköznek tekintik, noha a végén kiderül, hogy el tudnák tartani magukat

– Gregor nem élt emberi életet, féregként élt, hiányoztak az emberi kapcsolatok az életéből, ezért nem volt meglepő az átváltozás

– Átváltozás után az emberi tartalmak felerősödnek, bogárként Gregornak több emberi vonása van

– Emberi mivoltára utal szobája bútorzatainak védelme és a zene szeretet

– Gregor halálával visszaáll a természetes rend, a megrendülés, a katarzis elmarad.

Az átváltozás oka: értelmezések sokfélesége

– Gregor bűnös volta a világ abszurditásából következik

– Gregor átváltozása a főhős tudatalattijának kitörése az embertelen világból

– Idegennek érzi magát a világgal, családjával s önmagával szemben is, annyira, hogy még teste is mássá, idegen lénnyé válik