Petőfi Sándor

 1. Életútja
  1. Származása
   1. Kiskőrös, Hrúz Mária + Petrovics István
   2. Kiskunfélegyháza – “2. szülőhely”, anyagi jólét
   3. 1838 Aszód első fennmaradt verse – tanévzáró beszéd
   4. 1838 apja tönkremegy ? nyomor, szenvedés
   5. színésznek majd katonának állt
   6. begyalogolja az országot, 1841-ben és 42-43-ban vándorszínész
   7. 1844 Vörösmarty pártfogolja, segédszerkesztő a Pesti Divatlapnál, megjelenik A helység kalapácsa és az első kötete, belefog a János vitézbe
   8. 1845 megismerkedik Csapó Etelkéval, de hamar meghal ? Cipruslombok Etelke sírjára
   9. Mednyánszky Berta, nem adják hozzá ? Szerelem gyöngyei
   10. 1846 Szendrey Júlia ? 1847 oo
   11. 1847 barátság Arannyal

 2. Forradalmi látomás költészet
  1. Keletkezés körülményei
   1. 1846 tavaszán hosszú válság ér véget életében ? újra a költészet felé fordul
   2. Levél Váradi Antalhoz – episztola
   3. forradalom lázában ég ihletői francia filozófusok, írók és költők
    1. Victor Hugo – költő, látnok (vátesz) szerep
   4. várja a hamarosan bekövetkező világforradalmat, melyben a jók és rosszak megküzdenek
   5. jók győznek ? világszabadság
  2. Egy gondolat bánt engemet
   1. I. rész 1-12 sor
    1. halálról gondolkodik
    2. elmondja milyet akar (gyors) és milyet nem (lassú)
   2. II. rész 12-30 sor
    1. világszabadságért vívott csatában meghalni
     1. hangutánzó szavak, színek
   3. III. rész 30-36 sor
    1. elképzelt temetés a csata után – szentimentalista
    2. dicsőséges, ünnepélyes temetés
   4. rapszódia – érzelmek intenzitása váltakozó, sorhossz változó, nincs tagolás
   5. szerkezete
    1. leghosszabb és leghangsúlyosabb a középső rész
    2. tartalomnak megfelelő verselés
     1. jambikus
     2. anapesztus
     3. jambus, spondeus
    3. központban a “VILÁGSZABADSÁG”
  3. XIX. sz. költői – arc poetica jellegű vers
   1. elutasítja a költő magatartást:
    1. csak saját magáról írnak – nincs rájuk szükség
    2. elutasítja a hamis prófétákat – akik azt mondják minden rendben
   2. követendő példa:
    1. vezér, vátesz, aki vezeti a népét – Mózes
     1. lángoszlopként vezeti Isten népét ? a költőknek is ez a feladatuk
    2. elvezeti a (magyar) népet a Kánaánba
     1. gazdasági, társadalmi és szellemi egyenlőség
   3. vége egy látomás – a Kánaánért küzdők temetése – elég érzelgős
 3. Táj versek
  1. keletkezése
   1. romantikus tájszemlélet U eltér az európai romantikától
    1. a különlegeset keresi a tájban
   2. központjában az Alföld áll, a szabadságot jelenti, mert nincs akadály rajta
  2. A puszta télen (1848.jan.)
   1. perspektivikus tájleírás – először távolról vagy felülről ? közelít ? újra távolról
   2. első 3 vsz.
    1. puszta télen – ált. kép
    2. negatív festés
    3. megszemélyesítések és hasonlatok
   3. második 3 vsz.
    1. ráközelít egy tanyára és az emberekre – idilli: munka ¤, nyugalom, békés élet
    2. csárdák kevesen járnak – nyugalom
    3. hangulat festő szavak
    4. igekötők ismétlése ? melankolikus
   4. harmadik 3 vsz.
    1. ige használata meg változik – gyors mozgást jelentő igék U előző rész
    2. megjelenik a betyár
     1. számkivetett, csak a zord időben van helye – együtt érez vele
    3. lemenő nap hasonlata egy koronáját elvesztő királyhoz
 4. Hitvesi költ.
  1. keletkezése
   1. Petőfi teremti meg a magyar irodalomban
   2. Szendreynek írja, 46-ban ismeri meg, a szerelmi hullámzás a költészetben is megjelenik
  2. Beszél a fákkal a bús őszi szél – Koltó mézeshetek
   1. arc poetica szerű
   2. délutáni pihenést írja le
   3. olvas – Szabadságharcok története – kedvence
  3. Szeptember végén – Koltó
   1. fél, hogy halála után elhagyja Ü nem igazán szerelmi vers
   2. a természet pusztulását magára vonatkoztatja
  4. Minek nevezzelek – rapszódia
   1. nevet keres a feleségének
   2. összetett költőképek sorozatából áll
    1. egy-egy metaforára épít és azt tovább bontja
   3. szemébe néz az elején – galamb a szeme
   4. majd szól hozzá – pacsirta a hang
   5. majd megcsókolja – ajka lángoló rubinkő
   6. végül az extázis utáni megnyugvás
   7. a végén a legegyszerűbb szavakkal nevezi el