A személyi számítógép felépítése, részegységei, jellemzői

+        CPU: (Central Processing Unit – Központi Feldolgozó Egység).Feladata a programok utasításainak végrehajtása, végrehajtatása. Részei: +        Vezérlő egység: Beolvassa és értelmezi a program utasításait, gondoskodik azok végrehajtásáról – utasítgatva (vezérlőjelek segítségével)…

Monitorok

A monitor a számítógép által előállított információk vizuális megjelenítésére szolgál. A képmegjelenítés szerint lehetnek: –katódsugárcsöves: (CRT: Cathode Ray Tube) Egy elektronsugarat lőnek ki a képernyő fényporral (elektronok becsapódásakor világító anyag) bevont…

A szív felépítése, működése?

Több rétegű szívfal határolja a szívüreg rendszerét, pitvarait és kamráit. Ezeket egymástól a szívbillentyűk választják el, egyben biztosítják a vér egyirányú áramlását is. A szívműködés alapja a ritmusos összehúzódás és elernyedés….

Thomas Mann: Mario és a varázsló

Thomas Mann (1875-1955) jómódú lübecki családban született. Apja szenátor, gabona-nagykereskedelmi cég tulajdonosa volt. 1893-tól Münchenben élt. 1926-ban Nobel-díjat kapott. 1933-ban elhagyta a  nemzetszocialista  Németországot, amiért Hitler megfosztotta állampolgárságától és doktori címétől….

Móricz Zsigmond élete, újszerű parasztábrázolása novelláiban

A magyar széppróza Móriczcal zárkózott fel az európai realizmushoz. Pályája a Nyugat-mozgalomhoz kapcsolódott. 1879-ben született Tiszacsécsén. Édesapja, Móricz Bálint, nagy becsvággyal rendelkező ötholdas kisparaszt, édesanyja, Pallagi Erzsébet, egy elszegényedett, árva, de…

Globalisation

What is globalisation? GLOBALISATION is the term used to describe the growing integration of the world’s economy. It is suggested that as globalisation takes place, national economies are becoming integrated into…

A valódi mérsékelt övek jellemzése

– jellemzői: – nyugati szelek uralma – a csapadék szolgál megkülönböztetésül – 3 kisebb öv: – óceáni: – jellemzők: – enyhe tél – hűvös nyár – jelentős csapadék (600-1000 mm) –…

A pszichológia tárgya, feladata, helye a tudományok rendszerében

A pszichológia tárgya a szervezett társadalomban élő ember megismerése. A biológiailag is meghatározott lelki jelenségeket, a személyiséget és annak tevékenységét vizsgálja, azok törvényszerűségeit kutatja. A pszichológia feladata elméleti vonatkozásban az ember…

Történelem érettségi 2022 feladatok, megoldások

A korábbi évek gyakorlatának megfelelően a történelem érettségi feladatsorok, a javítási-értékelési útmutatókkal együtt az történelem érettségi vizsgát követő napon kerülnek fel az oldalra – a reggel 8.00, illetve 9.00 órakor kezdődő…

Matematika érettségi 2022 feladatok, megoldások

A korábbi évek gyakorlatának megfelelően a matematika érettségi feladatsorok, a javítási-értékelési útmutatókkal együtt az matematika vizsgát követő napon kerülnek fel az oldalra – a reggel 8.00, illetve 9.00 órakor kezdődő vizsgák…

Angol érettségi 2022 feladatsorok, megoldások

A korábbi évek gyakorlatának megfelelően az angol érettségi feladatsorok, a javítási-értékelési útmutatókkal együtt az angol vizsgát követő napon kerülnek fel az oldalra – a reggel 8.00, illetve 9.00 órakor kezdődő vizsgák…

Drama intelectualului în Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de razboi

Caracterizarea lui Ştefan Gheorghidiu Ştefan Gheorgidiu face parte din familia personajelor lui Camil, fiind şi el un intelectual orgolios, interiorizat, un spirit lucid şi absolutizant. Ştefan Gheorgidiu aplică absolutul iuburii, cunoaşterii…