Jelentéstan

A szó beszédünk és írásunk legkisebb értelmes része. Hangokból és betűkből épül fel, és toldalék segítségével mondatokat alkot.

A szónak két eleme van:

– hangalak

– jelentés

Hangalak: az a betűsor  vagy hangsor, amit kiejtünk, hallunk és leírunk.

Jelentés: Az a dolog vagy tárgy, amire gondolunk a hangalak megjelenésekor.

A kettő kapcsolata alapján a jelentés fajtái lehetnek:

a., Egyjelentésű szavak: egy hangalakhoz egy jelentés járul

(asztal, szék, borjú)

b., Többjelentésű szavak: egy hangalakhoz  több jelentés járul, ebből az egyik az elsődleges, a többi logikailag összefügg.

(körte, levél, zebra, toll)

c., Azonos alakú szavak: egy hangalakhoz több jelentés járul, és azok logikailag nem függnek össze.

(csap, vár)

d., Rokonértelmű szavak: több hangalakhoz azonos vagy hasonló jelentés járul. Ezek a szinonimák, stílusszépítő hatásúak. A szóismétlést kerülhetjük el vele.

(ér, csermely, patak, folyó, folyam, tenger, óceán)

Hangutánzó és hangfestő szavak:

A hangalak már előre jelzi a gépek, tárgyak, természeti jelenségek hangját.

Lehet:

– mozzanatos

– huzamos

– hangfestő