Kategória: Történelem érettségi tételek

A történelem érettségi tételek azokat a diákokat célozzák meg, akik a történelem vizsgájára készülnek. Az itt található témakörök átfogják a világ- és magyar történelmet, valamint a fontos eseményeket és személyiségeket. A történelem érettségi tételek lehetővé teszik a diákoknak, hogy átfogó ismereteket szerezzenek a történelem fontos eseményeiről, és értelmezni tudják a múlt történéseit a jelen kontextusában.

Magyarország 1848-1849-ben.

A forradalom kibontakozása –          márc. 1. a párizsi forradalom híre Pozsonyba érkezik (rendi országgyűlés) –          márc. 3. Kossuth fölirati javaslata – az alsó tábla elfogadja –          jobbágyfelszabadítás, közteherviselés, alkotmányosság a birodalom…

A magyar nép eredete, vándorlása és a honfoglalás. Az államalapítás.

Az önállóvá vált és egységes etelközi magyarság vezetőiben már a 890-es években felmerült a Kárpát-medencébe költözés gondolata. 892-ben újból a Kárpát-medencében vannak a magyarok: a keleti frankokkal szövetégben pusztítják Szvatopluk Morva…

A reformáció kiváltó oka és főbb irányzatai.

1517. október 31-én olyan egyház- és pápaellenes mozgalom kezdődött, amellyel szemben a régi módszerek csődöt mondtak. Luther Márton Ágoston-rendi szerzetes a Wittenbergi templom kapujára függesztette 95 tételét, melyek között a leglényegesebbek…

A Rákóczi-szabadságharc

I. A török kiűzése Magyarországról 1. Gyengülő Török Birodalom –     kormányzás: egymást sűrűn váltó kegyencek kezébe –     szpáhikat eltartó birtoktömeg egyre csökken –     török ezüstpénz elértéktelenedik –     pénzügyi-gazdasági gondok ® had-,…

A magyar nép korai története

A magyar nép finnugor eredetű, az uráli nyelvcsaládhoz tartozik. Az uráli őshaza Kr. e. 4000 körül őseink halászó, vadászó, gyűjtögető életmódot folytattak. Eszközeiket pattintással készítették. Szavaink e korból: hal, háló. Kr….

A 15 éves hárobú előzményei és a 15 éves háború

Előzmények: A török 1552. évi hadjárata után Nádasdy Tamás nádor a törökök elleni védekezés fontos pontjaként a Királyság és a Hódoltság határain kiépítendő végvári vonalat jelölte meg. A mindennapos készültséget is…

Az Anjouk kora Magyarországon

Károly Róbert (1308-1342) 1. Tartományúri hatalom Magyarországon. (kiskirályok) 1301. kiskirályok szerepe, száma megnőtt: bizonyos területeken felségjogokat élveznek. Csák Máté, Aba Amádé, Kán László, Kőszegiek, Borsa Kopasz. 2. Jelöltek a magyar trónra:…

Az 1956-os forradalom és szabadságharc

1. Egyetemista követelések –     1956. okt. 22.: MEFESZ (Magyar Egyetemi és Főiskolai Egyesületek Szövetsége) ® 16 pontos követelései:                          – Nagy Imre legyen a kormányfő (forradalom jelképe) – szovjet csapatok vonuljanak ki…

Magyarország a 18. században

1. Mo. 18. sz. –     18. sz.: feudális abszolutizmus kialakulása –     szatmári béke után Habsburg-birodalom megerősíti kormányzatának helyzetét –     magyar korányszék bécsi befolyás alatt ® rendi főméltóságok politikai szerepe csökken –    …

A második világháború – Előzmények és események

Előzmények ­          az első világháborút lezáró békék magában hordozzák az újabb háború lehetőségét ­          a legyőzöttek túlságosan megalázottak, a győztesek követelései többnyire irreálisak ­          fasizálódási folyamat Olaszországban ­          1927 Tanaka-memorandum: az…

Kossuth Lajos

1. Bev. –     1802. Monok – 1894. Turin –     vagyontalan kisnemesi család –     1823.: ügyészi diploma –     1830.: Sátoraljaújhely ügyésze –     1832.: ogy-en távollevő földesúr helyett megfigyelő –     Országgyűlési Tudósítások, majd…

A Tanácsköztársaság

Károlyi Mihály Kunfi Zsigmondot szerette volna miniszterelnöknek, de a kommunisták államcsínyt hajtottak végre. MSZDP + MKP = MSZP A szociáldemokratákat beolvasztották a saját pártjukba. Ezt volt aki támogatta, volt aki nem,…