Kategória: Történelem érettségi tételek

Reformországgyűlések

1. A reformkori Mo. problémái Gazdaság –     Mo. a Habsburg-Bir. többi részéhez képest elmaradott (védővámok) –     földesurak ha akarnak, sem tudnak áttérni a tömeges áttérésre (mezőgazdaság kapitalista átalakítása), mert a fejlesztéshez…

A Tanácsköztársaság

Károlyi Mihály Kunfi Zsigmondot szerette volna miniszterelnöknek, de a kommunisták államcsínyt hajtottak végre. MSZDP + MKP = MSZP A szociáldemokratákat beolvasztották a saját pártjukba. Ezt volt aki támogatta, volt aki nem,…

A II. világháború kirobbanása és első évei

1. Lengyelország megtámadása –     1939. szept. 1.: német hadihajó tüzet nyit lengyel őrnaszádra ® német támadás Lengyelo. ellen –     1939. szept. 3.: Anglia, Fro. hadüzenete No-nak –     Lengyelo esélytelen, de nem…

Mutassa be a rendi monarchia kialakulását Angliában és Franciaországban!

A rómaiak uralmát a hatodik században a betelepült angolszász lakosság vágta át. Rátelepedtek az angol őslakosságra, a keltákra. Angolszász királyságok sora (pl.: Essex, Vessex, Kent) alakult, és ezek vették fel a…

A nagy földrajzi felfedezések okai, menete és következményei!

A XV. század végére az európai világ túljutott a XIV-XV. századi nagy válságon. “Hosszú XVI. századnak” nevezik az 1450-es évek végétől a XVII. század elejéig tartó időszakot, amely alatt átalakult az…

II. András és IV. Béla kora

III. Béla idejére megszilárdul a feudalizmus. Az ország 2/3-a királyi tulajdon. Nagy földadományozások. Két fia között trónviszályok. II. András (1205-35) Nem szüntette meg a földadományozásokat. Főleg nemeseknek adtamegerősödnek ellentétbe kerülnek a…

Az Emberi és Polgári Jogok Nyilatkozata

Az Emberi és Polgári Jogok Nyilatkozatát 1789. aug. 26-án fogadta el az alkotmányozó nemzetgyűlés Franciaországban, az amerikai Függetlenségi Nyilatkozat mintájára. A nyilatkozat első változatát La Fayette fogalmazta meg és Thomas Jefferson,…

A magyar államalapítás

1. Kalandozások: nyugat, Bizánc irányába; cél: zsákmányszerzés, katonai kíséret eltartása sikerek oka: Ny-Európa felkészületlen, szokatlan harcmodor. Kik vezették a kalandozásokat ?: Valószínűleg a törzsfők és nemzetségfők. Vagy törzsfők + nomád katona…

Reformáció

1. Német társadalom 15-16. sz. fordulóján –     Németo. nem egységes; laza tartományok szövetsége –     gazdasági-politikai széttagoltság –     központi hatalom hiánya – hatalom fejedelmek kezében, császár hatalma (névleges) 2. Ellentétek: –      Habsburg…

Magyarország a két világháború között

1. Mo. 1. vh. után –     válság:    – Monarchia gazdasági egysége felbomlik – nem állt talpra háború, román pusztítás után – nyersanyag-, tőkehiány, infláció ® nem tud talpra állni –     gazdasági…

Az első világháború

1. Casus belli –     1914. jún.: Monarchia hadserege Bosznia-Hercegovinában hadgyakorlatot tart. –     Gavrilo Princip szerb diák 1914. jún. 28-án lelövi Ferenc Ferdinánd trónörököst –     júl. 23.: Monarchia 10 pontos ultimátumot ad…

Párizs környéki békék, Trianoni béke

Párizs környéki békék 1. Bev. –     1919. jan. 18. Versailles –     „4 nagy”: Clemenceau fr. min. eln., Lloyd George brit min. eln., Wilson USA elnök, Orlando olasz min. eln. –     megtárgyalandó…