Kategória: Történelem érettségi tételek

A történelem érettségi tételek azokat a diákokat célozzák meg, akik a történelem vizsgájára készülnek. Az itt található témakörök átfogják a világ- és magyar történelmet, valamint a fontos eseményeket és személyiségeket. A történelem érettségi tételek lehetővé teszik a diákoknak, hogy átfogó ismereteket szerezzenek a történelem fontos eseményeiről, és értelmezni tudják a múlt történéseit a jelen kontextusában.

A nagy földrajzi felfedezések okai, menete és következményei!

A XV. század végére az európai világ túljutott a XIV-XV. századi nagy válságon. “Hosszú XVI. századnak” nevezik az 1450-es évek végétől a XVII. század elejéig tartó időszakot, amely alatt átalakult az…

Az Emberi és Polgári Jogok Nyilatkozata

Az Emberi és Polgári Jogok Nyilatkozatát 1789. aug. 26-án fogadta el az alkotmányozó nemzetgyűlés Franciaországban, az amerikai Függetlenségi Nyilatkozat mintájára. A nyilatkozat első változatát La Fayette fogalmazta meg és Thomas Jefferson,…

A magyar államalapítás

1. Kalandozások: nyugat, Bizánc irányába; cél: zsákmányszerzés, katonai kíséret eltartása sikerek oka: Ny-Európa felkészületlen, szokatlan harcmodor. Kik vezették a kalandozásokat ?: Valószínűleg a törzsfők és nemzetségfők. Vagy törzsfők + nomád katona…

Reformáció

1. Német társadalom 15-16. sz. fordulóján –     Németo. nem egységes; laza tartományok szövetsége –     gazdasági-politikai széttagoltság –     központi hatalom hiánya – hatalom fejedelmek kezében, császár hatalma (névleges) 2. Ellentétek: –      Habsburg…

Magyarország a két világháború között

1. Mo. 1. vh. után –     válság:    – Monarchia gazdasági egysége felbomlik – nem állt talpra háború, román pusztítás után – nyersanyag-, tőkehiány, infláció ® nem tud talpra állni –     gazdasági…

Az első világháború

1. Casus belli –     1914. jún.: Monarchia hadserege Bosznia-Hercegovinában hadgyakorlatot tart. –     Gavrilo Princip szerb diák 1914. jún. 28-án lelövi Ferenc Ferdinánd trónörököst –     júl. 23.: Monarchia 10 pontos ultimátumot ad…

Első ipari forradalom

1. Előfeltételei –     ipar súlyozottabb, fejlettebb mezőgazdaságnál –     mezőgazdaságban bekerítések révén megvalósul a föld polgári tulajdona –     új technológiák: vetésforgó, trágyázás, takarmánynövények ® állatállomány nő mezőgazdaság csökkenő agrárnépességgel növekvő városi lakosságot…

Második ipari forradalom

1. Bev. –     1850 után: nagy lendülettel fejlődik a tőkés világgazdaság –     korábbi technikai vívmányok terjednek, tökéletesednek; újak jelennek meg –     Bessemer, Siemens, Martin, Thomas ® olcsó acél tömeggyártása 2. Modern…

Amerikai polgárháború

1. Bev. –     függetlenség kivívása óta terület, lakosság egyre nő (belső népszaporulat; bevándorlás (aranyláz)) 2. Észak –     lendületes kapitalista fejlődés –     ipari forradalom vívmányai gyorsan és tömegesen terjednek –     mezőgazdaság: árutermelő…

Az őszirózsás forradalom

A világháborúban 3.8 millióan vettek részt, ebből 600 ezren meghaltak, 700 ezren sebesültek meg és további 700 ezren estek hadifogságba. 1918. október 17. Tisza István bejelentette, hogy elvesztettük a háborút. 21-én…

Az orosz forradalom

Oka: Rossz életkörülmények, szegénység, éhezés, háború okozta vereségek, cári önkényuralom. 1917. január – felkelések, sztrájkok indultak az egész ország területén. Főváros: Petrográd (=Pétervár). II. Miklós cár a tömegbe akart lövetni, de…

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc

1. Előzmények –     1825-től reformországgyűlések ® nem hoznak lényeges változást a jobbágykérdésben –     1840-es évek: forradalmak Európában –     1847. nov.: utolsó rendi ogy. Pozsonyban –     1848. márc. 3.: Kossuth (Pest vármegye…