Kategória: Történelem érettségi tételek

Első ipari forradalom

1. Előfeltételei –     ipar súlyozottabb, fejlettebb mezőgazdaságnál –     mezőgazdaságban bekerítések révén megvalósul a föld polgári tulajdona –     új technológiák: vetésforgó, trágyázás, takarmánynövények ® állatállomány nő mezőgazdaság csökkenő agrárnépességgel növekvő városi lakosságot…

Második ipari forradalom

1. Bev. –     1850 után: nagy lendülettel fejlődik a tőkés világgazdaság –     korábbi technikai vívmányok terjednek, tökéletesednek; újak jelennek meg –     Bessemer, Siemens, Martin, Thomas ® olcsó acél tömeggyártása 2. Modern…

Angol polgári forradalom

1. Előzmények –     16. sz-i nagy változások ® tőkés polgárság kialakul –     1509-1547.: VIII. Henrik. Támasz: központi hivatalszervezet –     anglikán egyház létrehozása: kálvini egyház lényege katolikus szertartással ® egyház elszakítása Rómától…

Amerikai polgárháború

1. Bev. –     függetlenség kivívása óta terület, lakosság egyre nő (belső népszaporulat; bevándorlás (aranyláz)) 2. Észak –     lendületes kapitalista fejlődés –     ipari forradalom vívmányai gyorsan és tömegesen terjednek –     mezőgazdaság: árutermelő…

Az ókori Görögország története

Vázlat: –   a görög állam jellege, adottságai –          általánosan a városállamokról, a társadalomról –          Athén felépítése, vezetése –          Drakón arkhón –          Szolón arkhón –          Peiszisztrátosz (és fiai), türrannisz- rendszer –          Kleiszthenész…

Az őszirózsás forradalom

A világháborúban 3.8 millióan vettek részt, ebből 600 ezren meghaltak, 700 ezren sebesültek meg és további 700 ezren estek hadifogságba. 1918. október 17. Tisza István bejelentette, hogy elvesztettük a háborút. 21-én…

Az orosz forradalom

Oka: Rossz életkörülmények, szegénység, éhezés, háború okozta vereségek, cári önkényuralom. 1917. január – felkelések, sztrájkok indultak az egész ország területén. Főváros: Petrográd (=Pétervár). II. Miklós cár a tömegbe akart lövetni, de…

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc

1. Előzmények –     1825-től reformországgyűlések ® nem hoznak lényeges változást a jobbágykérdésben –     1840-es évek: forradalmak Európában –     1847. nov.: utolsó rendi ogy. Pozsonyban –     1848. márc. 3.: Kossuth (Pest vármegye…

A hidegháború és szakaszai

A hidegháború –          USA és Szovjetunió tömegpusztító fegyvereket fejlesztettek ki a háborúban –          közvetlen fegyveres összecsapást igyekeznek elkerülni –          ideológiai, politikai és gazdasági háború –          cél: befolyási övezetek biztosítása és kiterjesztése…

A fasizmus uralomra jutása Olaszországban.

Előkészítő szakasz (1919-22) –          1919 után Olaszország „vesztes a győztesek között” – nem kapja meg a várt területeket –          politikai és polgári elégedetlenség, megerősödnek a szélsőségek –          háború előtti ígéretek (földreform)…

A magyar nép eredete, vándorlása és a honfoglalás. Az államalapítás.

Az önállóvá vált és egységes etelközi magyarság vezetőiben már a 890-es években felmerült a Kárpát-medencébe költözés gondolata. 892-ben újból a Kárpát-medencében vannak a magyarok: a keleti frankokkal szövetégben pusztítják Szvatopluk Morva…

Magyarország a dualizmus korában (1849-1914)

1. Bach-rendszer –     hadseregre, hivatalszervezetre épül –     közigazgatás: Erdély, Szerbia, Horváto. leválasztása; maradék 5 kerületre osztása ® Mo. területi egysége megszűnik –     csendőrség: belső rendre felügyel –     közigazgatási nyelv: német –    …