Kategória: Történelem érettségi tételek

A történelem érettségi tételek azokat a diákokat célozzák meg, akik a történelem vizsgájára készülnek. Az itt található témakörök átfogják a világ- és magyar történelmet, valamint a fontos eseményeket és személyiségeket. A történelem érettségi tételek lehetővé teszik a diákoknak, hogy átfogó ismereteket szerezzenek a történelem fontos eseményeiről, és értelmezni tudják a múlt történéseit a jelen kontextusában.

A Horthy-rendszer konszolidációjának legfontosabb elemei.

Az átmeneti kormány A tanácsköztársaság bukását követően három hatalmi tényező alakult ki Mo.-n: – román megszálló csapatok – egymás helyébe lépő kormányok – a „fővezérség”: a nemzeti hadsereg irányítása (Horthy M.)…

Világválság és hatásai (1929-33)

1. Okok –     szabadverseny ® termelés nincs korlátozva –     termelés üteme meghaladja fogyasztás ütemét ® túltermelés; eladhatatlan árukészletek –     1929. okt. 24.: New-York-i tőzsdén a részvények 40-60%-os árzuhanása („fekete csütörtök”) ®…

Zrínyi Miklós politikai és katonai tevékenysége.

Politikai elképzelése, tevékenysége –          törököt ki kell űzni Magyarországot –          ehhez kell önálló nemzeti hadsereg, melyben a parasztságnak is helyet kell kapnia –          legfőbb akadály a Habsburg udvar – egyre távolodik…

Az I. világháború előzményei

Antant: Anglia, Franciaország, Oroszország, Japán, USA, Olaszország, Románia, Szerbia, Görögország Előny: Több felől tudnak támadni, több a gyarmatuk, Anyagi segítség, munkaerő, fegyver több, 240 millió lakosság, 11 milliós sereg, hátrány, hogy…

Magyarország a 17. században

I. 15 éves háború (1593-1606) –     I. Rudolf magyar király és német-római császár –     erőszakos rekatolizáció (Kassa: reformáció híveinek templomait is elveszik) –     15 éves háborút török kezdeményezi; Rudolf Ny-ról segítséget…

Magyarország az Anjou-korban – Károly Róbert

1. Trónra jutása –     1301.: III. András V ® Árpád-ház kihal –     ország széttagolódik; kiskirályok hatalma –     1301-1308.: interregnum ® sok kis király ® ország gazdasága nem működik központi hatalom nélkül…

II. világháború – A szövetségesek győzelme

1. A Szu. előrenyomulása –     1944. jan.: Leningrád felszabadul –     1944. jún-júl.: Belorusszia visszafoglalása; előrenyomulás 4 fronton –     1944. aug. 23. Románia: Antonescu diktatúrájának megdöntése ® átáll Szu oldalára –     1944….

Reformkori országgyűlések Magyarországon

Előzmények –          A gazdaság még a földesúri-paraszti feudális viszony alapján működik, ebben a rendszerben azonban már egyik fél sem érdekelt. A gabona nem eladható, a rendszert korszerűsíteni kellene (ezt pár tehetős…

A kommunista diktatúra kiépítése Magyarországon

1944-től 56 tart. A magyar események végig a világpolitika eseményeitől függnek. Főbb szakaszai: 1: 44-47 a demokratikus szakasz. 2: 47-49 átmenet évei. 3: 49-53-ig a rákosi diktatúra. 5: 53-55-ig az új…

Országegyesítés kísérletek (Bethlen Gábor)

1613-ban Bethlen Gábor került az erdélyi fejedelmi székbe. A Habsburgokkal lepaktáló Báthory Gábort a Bethlent támogató Nagy András hajdúi gyilkolták meg. 1614-ben a Birodalom követei Linzben Erdély elleni „megelőző háborút” terveznek…

A fasizmus uralomra jutása Olaszországban.

Előkészítő szakasz (1919-22) –          1919 után Olaszország „vesztes a győztesek között” – nem kapja meg a várt területeket –          politikai és polgári elégedetlenség, megerősödnek a szélsőségek –          háború előtti ígéretek (földreform)…

A kettős királyság korszaka (1526-1541)

 A mohácsi csata után az ország király nélkül maradt. A trónért két jelölt versengett: a Habsburg-Jagelló szerződések (1506,1515) értelmében Habsburg Ferdinánd, aki mellett a nádor (ecsedi Báthory István) és húga,…