Kategória: Történelem érettségi tételek

A történelem érettségi tételek azokat a diákokat célozzák meg, akik a történelem vizsgájára készülnek. Az itt található témakörök átfogják a világ- és magyar történelmet, valamint a fontos eseményeket és személyiségeket. A történelem érettségi tételek lehetővé teszik a diákoknak, hogy átfogó ismereteket szerezzenek a történelem fontos eseményeiről, és értelmezni tudják a múlt történéseit a jelen kontextusában.

A reformáció képviselői, irodalma, kialakulásának okai, az első zsinatok

A reformáció már a kialakulását követő években II. Lajos német felesége, Habsburg Mária és német kegyencei által begyűrűzött Magyarországra is. A királynak is rokonszervezett az új tanokkal. A köznemesség azonban, a…

Polgári forradalmak – A nagy francia forradalom

A „tulajdonosok” által kormányzott ország: Robespierre bukása után kicsúszott a konvent irányítása a jakobinusok kezéből. Megkezdődött az úgynevezett leszámolás a terroristákkal. A sansculotte-ok két fölkelését 1795 tavaszán leverték. Ezt követte a…

Magyarország 1945 és 1949 között : Az újrakezdés politikai nehézségei

Magyarországnak a vesztes Németország oldalán való részvétele a második világháborúban katasztrofális helyzetet teremtett: körülbelül félmillió ember esett áldozatul, 900 ezren kerültek hadifogságba, az ország nemzeti vagyonának 40%-a elpusztult, a hidak zömét…

Magyarország a két világháború között – Gömbös kül-, belpolitikája, Nemzeti Munkaterv

1. Gömbös Gyula –     nézete: szoc-komm. baloldal + zsidóság oka ország feldarabolódásának, háborús veszteségünknek ® ellenség –     1918-tól MOVE tagja, majd elnöke –     Fajvédő Csoport megalakítása –     1922. Egységes Párt ®…

Hunyadi János

Kitűnő katona, Zsigmond király oldalán világot járt, három-négy nyelven beszélő ember volt, aki a tudós Vitéz Jánossal barátkozott. (A krónikaíró Bonfinitól tudjuk, milyen nagy sikere volt már Milánóban, ahol 1431 novemberében…

A reformkori magyar gazdaság

Nem változik sokat, marad a céhes ipar. Gyenge a polgárság, megmaradnak a feudális keretek, ezért Mao.-n a polgári átalakulás nem a polgárságra támaszkodva mehet végbe, hanem a birtokos köznemességre támaszkodva indul…

Párizs környéki békék, Trianoni béke

Párizs környéki békék 1. Bev. –     1919. jan. 18. Versailles –     „4 nagy”: Clemenceau fr. min. eln., Lloyd George brit min. eln., Wilson USA elnök, Orlando olasz min. eln. –     megtárgyalandó…

Magyarország a dualizmus korában (1849-1914)

1. Bach-rendszer –     hadseregre, hivatalszervezetre épül –     közigazgatás: Erdély, Szerbia, Horváto. leválasztása; maradék 5 kerületre osztása ® Mo. területi egysége megszűnik –     csendőrség: belső rendre felügyel –     közigazgatási nyelv: német –    …

Az Árpád-kor – Aranybulla-mozgalmak

1. Birtokadományozások –     III. Béla korában elfogyóban a kormányhű főurak megjutalmazására szolgáló királyi magánbirtok ® királyi vármegye területeiből adományoz –     fia, I. Imre: komplett vármegyéket adományoz el –     birtokadományozás II. András…

II. András és IV. Béla kora

III. Béla idejére megszilárdul a feudalizmus. Az ország 2/3-a királyi tulajdon. Nagy földadományozások. Két fia között trónviszályok. II. András (1205-35) Nem szüntette meg a földadományozásokat. Főleg nemeseknek adtamegerősödnek ellentétbe kerülnek a…

Az ókori Görögország története

Vázlat: –   a görög állam jellege, adottságai –          általánosan a városállamokról, a társadalomról –          Athén felépítése, vezetése –          Drakón arkhón –          Szolón arkhón –          Peiszisztrátosz (és fiai), türrannisz- rendszer –          Kleiszthenész…

A II. világháború kirobbanása és első évei

1. Lengyelország megtámadása –     1939. szept. 1.: német hadihajó tüzet nyit lengyel őrnaszádra ® német támadás Lengyelo. ellen –     1939. szept. 3.: Anglia, Fro. hadüzenete No-nak –     Lengyelo esélytelen, de nem…