Szerző: Adrienn

Második ipari forradalom

1. Bev. –     1850 után: nagy lendülettel fejlődik a tőkés világgazdaság –     korábbi technikai vívmányok terjednek, tökéletesednek; újak jelennek meg –     Bessemer, Siemens, Martin, Thomas ® olcsó acél tömeggyártása 2. Modern…

Amerikai polgárháború

1. Bev. –     függetlenség kivívása óta terület, lakosság egyre nő (belső népszaporulat; bevándorlás (aranyláz)) 2. Észak –     lendületes kapitalista fejlődés –     ipari forradalom vívmányai gyorsan és tömegesen terjednek –     mezőgazdaság: árutermelő…

Az őszirózsás forradalom

A világháborúban 3.8 millióan vettek részt, ebből 600 ezren meghaltak, 700 ezren sebesültek meg és további 700 ezren estek hadifogságba. 1918. október 17. Tisza István bejelentette, hogy elvesztettük a háborút. 21-én…

Az orosz forradalom

Oka: Rossz életkörülmények, szegénység, éhezés, háború okozta vereségek, cári önkényuralom. 1917. január – felkelések, sztrájkok indultak az egész ország területén. Főváros: Petrográd (=Pétervár). II. Miklós cár a tömegbe akart lövetni, de…

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc

1. Előzmények –     1825-től reformországgyűlések ® nem hoznak lényeges változást a jobbágykérdésben –     1840-es évek: forradalmak Európában –     1847. nov.: utolsó rendi ogy. Pozsonyban –     1848. márc. 3.: Kossuth (Pest vármegye…

A görög epika: Iliász és Odüsszeia – a két mű összehasonlítása

Az antik kor Az ókori görög és római társadalom kultúráját, szellemiségét, emberfelfogását és az ebből eredő hagyományt nevezzük antikvitásnak. Az antik művészet jellemzői: – harmóniára való törekvés – a szabadság és…

Pădurea Spânzuraţilor – Caracterizarea lui Apostol Bologa

Este prototipul generaţiei de intelectuali ardeleni siliţi într-un anumit context social-politic să lupte sub steag duşman. Autorul însăşi a precizat că a vrut ca Apostol Bologa să reprezinte şovăirile generaţiei sale….

A hidegháború és szakaszai

A hidegháború –          USA és Szovjetunió tömegpusztító fegyvereket fejlesztettek ki a háborúban –          közvetlen fegyveres összecsapást igyekeznek elkerülni –          ideológiai, politikai és gazdasági háború –          cél: befolyási övezetek biztosítása és kiterjesztése…

Statikus és dinamikus beruházás-gazdaságossági kalkulációk összehasonlítása. A nettó jelenérték és a hozam-költség aránymutató értelmezése.

Számviteli értelemben beruházásnak csak a tárgyi eszköz beszerzését, létesítését, ill. saját vállalkozásban történő előállítását tekintjük. A beruházások előkészítése és megvalósítása A beruházás céljának megvalósítása. A beruházás során megvásárolni, ill. létesíteni kívánt…

Petőfi Sándor munkássága

A reformkor: A reformkor 1823-1848-ig tartott, tehát a szabadságharccal szakadt vége. Azért hívjuk reformkornak, mert reformtörekvések jellemzik, melyek az 1848-as szabadságharcot készítik elő. A feudalizmus válságának korszakában kialakul a kapitalista átalakulás…

Foszfatidok szerkezete, biológiai jelentősége?

A foszfatidok a lipidek csoportjába tartoznak. Molekuláit a glicerin, zsírsav, és foszforsav építi fel. Legegyszerűbb képviselőjük a foszfatidsav. Molekulájában a glicerin két zsírsavval és egy foszforsavval létesít észterkötést. A molekula zsírsavakat…

A Nyugat

A XX. szd. irodalmi megújulásunk igazi határkövét a Nyugat című folyóirat megindulása jelentette. Legelső száma 1908. január 1-jén látott napvilágot, és 34 éven át – Babits Mihály haláláig (1941) – a…