Szerző: Adrienn

Az egyszerű mondat

A beszéd és az írás legkisebb összefüggő egysége. A mondat kifejezi a beszélő szándékát, érzelmét, mondanivalójának  egy részét. 1., A beszélő szándéka szerint lehet: a., kijelentő  mondat: Egyszerű  közlést,  nyugodt  hangú …

Az államháztartás fogalma, alrendszerei. A központi költségvetés és a helyi önkormányzatok költségvetése. A decentralizált pénzalapok.

Az államháztartás fogalma, funkciói Az államháztartás az állam gazdálkodási rendszernek egésze. Azt a tevékenységet, amellyel az állam a bevételeit beszedi és összegyűjti az állami költségvetésbe, mint pénzalapba, majd azt felhasználja kiadásai…

Madách Imre: Az ember tragédiája

1., Irodalomtörténeti helye: önmagában áll a korban, a romantika és a realizmus határán. 2., Madách élete: Madách egykönyvű szerző, Az ember tragédiája című drámai költemény szerzője. A többi műve csak eszköz…

Katona József: Bánk bán

Katona József pályája kezdetén színész volt. Később befejezte jogi tanulmányait. Ügyvéd lett, a jobbágyok védője volt. Több történelmi drámát írt. Ezek közül a legismertebb a Bánk bán, amit a kolozsvári Nemzeti…

József Attila: Óda és Radnóti Miklós: Tétova óda – összehasonlító elemzése

1., A két költő magánéletének alakulása különböző, életkörülményük, egyéniségük. József Attila: Az örökké magányos, a mindig társ után kapaszkodó ódájának az ihletője alkalmi társ, ismeretlen személy (1933. Lilafüred, Irókongresszus). Radnóti Miklós:…

Babits Mihály: Jónás könyve

Babitsot saját testi szenvedésein kívül az emberiségre váró kínok is gyötörték. A gondolkodó emberek előtt már a ‘30-as évek elején felrémlett egy új háború pusztításának látomása. A kultúra s az emberiség…

Reformáció

1. Német társadalom 15-16. sz. fordulóján –     Németo. nem egységes; laza tartományok szövetsége –     gazdasági-politikai széttagoltság –     központi hatalom hiánya – hatalom fejedelmek kezében, császár hatalma (névleges) 2. Ellentétek: –      Habsburg…

Balassi Bálint és a reneszánsz

A 16. század a magyar reneszánsz második korszaka, bár ekkor még hiányoznak a nagy kultúrális központok a reneszánsz irodalmi műveltsége mégis szélesebb körben, és már magyar nyelven terjed. A tragikus történelmi…

Magyarország a két világháború között

1. Mo. 1. vh. után –     válság:    – Monarchia gazdasági egysége felbomlik – nem állt talpra háború, román pusztítás után – nyersanyag-, tőkehiány, infláció ® nem tud talpra állni –     gazdasági…

Thomas Mann: Mario és a varázsló

Thomas Mann (1875-1955) jómódú lübecki családban született. Apja szenátor, gabona-nagykereskedelmi cég tulajdonosa volt. 1893-tól Münchenben élt. 1926-ban Nobel-díjat kapott. 1933-ban elhagyta a  nemzetszocialista  Németországot, amiért Hitler megfosztotta állampolgárságától és doktori címétől….

Az első világháború

1. Casus belli –     1914. jún.: Monarchia hadserege Bosznia-Hercegovinában hadgyakorlatot tart. –     Gavrilo Princip szerb diák 1914. jún. 28-án lelövi Ferenc Ferdinánd trónörököst –     júl. 23.: Monarchia 10 pontos ultimátumot ad…

Első ipari forradalom

1. Előfeltételei –     ipar súlyozottabb, fejlettebb mezőgazdaságnál –     mezőgazdaságban bekerítések révén megvalósul a föld polgári tulajdona –     új technológiák: vetésforgó, trágyázás, takarmánynövények ® állatállomány nő mezőgazdaság csökkenő agrárnépességgel növekvő városi lakosságot…