Szerző: Adrienn

Magyarország a 18. században

1. Mo. 18. sz. –     18. sz.: feudális abszolutizmus kialakulása –     szatmári béke után Habsburg-birodalom megerősíti kormányzatának helyzetét –     magyar korányszék bécsi befolyás alatt ® rendi főméltóságok politikai szerepe csökken –    …

A második világháború – Előzmények és események

Előzmények ­          az első világháborút lezáró békék magában hordozzák az újabb háború lehetőségét ­          a legyőzöttek túlságosan megalázottak, a győztesek követelései többnyire irreálisak ­          fasizálódási folyamat Olaszországban ­          1927 Tanaka-memorandum: az…

A magyar felvilágosodás

A felvilágosodás Európa országaiban eléggé változatos képet mutat. E sokféleség azzal magyarázható, hogy mindenütt más és más volt a történelmi, társadalmi helyzet. Kelet-Európában, s így nálunk Magyarországon is, a társadalmi megkésettség…

József Attila élete, éjszaka-versei

1905 április 11-én született Budapesten. Édesanyja Pőcze Borbála, vidékről származott, és mosónő volt. Édesapja, József Áron szappanfőző munkás volt, majd „Amerikába vándorolt”, de csak Romániába jutott el. József Attilának két testvére…

Kosztolányi Dezső

A Nyugat körül létrejött írói csoportosulás kiemelkedő tagja, író, költő, esszéista. A délvidéki Szabadkán született, polgári családban. Tanulmányait az apja által igazgatott gimnáziumban kezdte meg. Beteges gyerek volt. Később a pesti…

Kossuth Lajos

1. Bev. –     1802. Monok – 1894. Turin –     vagyontalan kisnemesi család –     1823.: ügyészi diploma –     1830.: Sátoraljaújhely ügyésze –     1832.: ogy-en távollevő földesúr helyett megfigyelő –     Országgyűlési Tudósítások, majd…

A Tanácsköztársaság

Károlyi Mihály Kunfi Zsigmondot szerette volna miniszterelnöknek, de a kommunisták államcsínyt hajtottak végre. MSZDP + MKP = MSZP A szociáldemokratákat beolvasztották a saját pártjukba. Ezt volt aki támogatta, volt aki nem,…

A személyi számítógép felépítése, részegységei, jellemzői

+        CPU: (Central Processing Unit – Központi Feldolgozó Egység).Feladata a programok utasításainak végrehajtása, végrehajtatása. Részei: +        Vezérlő egység: Beolvassa és értelmezi a program utasításait, gondoskodik azok végrehajtásáról – utasítgatva (vezérlőjelek segítségével)…

Antigoné olvasónapló (Szophoklész, Kr.e. 442)

Théba királya, Laiosz feleségével sokáig nem akart gyereket, mert azt a jóslatot kapták, hogy a születendő gyermek meg fogja ölni az apját, és anyját fogja feleségül venni. Azonban mégis gyermekük születik,…

Todor Arghezi: Testament

Poezie cu caracter programatic, Testament figurează, în mod semnificativ, în fruntea întîiului volum de versuri, Cuvinte potrivite, publicat de Tudor Arghezi în 1927 fiind “ars poetica” argheziană. Poezia Testament sintetizează esenţa…

A nagy földrajzi felfedezések okai, menete és következményei!

A XV. század végére az európai világ túljutott a XIV-XV. századi nagy válságon. “Hosszú XVI. századnak” nevezik az 1450-es évek végétől a XVII. század elejéig tartó időszakot, amely alatt átalakult az…

Az emberi csontváz.

Részei: fej, törzs, végtagok csontos váza. A fej vázát az agy- és az arckoponya adja. Törzs: gerincoszlop, mellkas. A végtagokat a vállöv és a medenceöv kapcsolja a törzs vázához.