Szerző: Adrienn

Berzsenyi Dániel – Elégiák és episztolák

Horác, Fohászkodás: Horatius követőjének  mondja magát, az ő eszméi szerint vall az élet örömeinek megragadásáról, a kevéssel való megelégedés öröméről, a közélettől elhúzódó csendes idilli örömökkel megszépített életmódról. Osztályrészem: Berzsenyinél mindezek…

Iliász és Odüsszeia

A hagyomány Homérosznak tulajdonítja a két nagy ógörög eposzt, az Íliászt és az Odüsszeiát. A két mű kultúrtöténeti sajátosságai, az ábrázolt társadalmi viszonyok alapján a köztük megállapítható különbség jóval több, mint…

Szóképzés

A leggyakoribb szóalkotási mód a szóképzés. Egy meglévő szóból képző segítségével új jelentéssel bíró szót alkotunk. A képzett szó jelentésváltozata különböző mértékű lehet. (Egészen mást jelent: asztal-asztalos, vad-vadász, vet-vetés). Minél kisebb…

A Rákóczi-szabadságharc

I. A török kiűzése Magyarországról 1. Gyengülő Török Birodalom –     kormányzás: egymást sűrűn váltó kegyencek kezébe –     szpáhikat eltartó birtoktömeg egyre csökken –     török ezüstpénz elértéktelenedik –     pénzügyi-gazdasági gondok ® had-,…

A magyar nép korai története

A magyar nép finnugor eredetű, az uráli nyelvcsaládhoz tartozik. Az uráli őshaza Kr. e. 4000 körül őseink halászó, vadászó, gyűjtögető életmódot folytattak. Eszközeiket pattintással készítették. Szavaink e korból: hal, háló. Kr….

George Coşbuc: Nunta Zamfirei

Coşbuc a proiectat o epopee pe motive folclorice, din care a realizat Nunta Zamfirei şi Moartea lui Fulger. Nunta Zamfirei a apărut în Tribuna din Sibiu în 1889. Intr-un cadru de…

Az orosz realizmus és Gogol

A REALIZMUS – a romantikával egy időben született – forrása a csalódás az illúzióvesztés – a realista írók szembefordulnak saját korukkal – a realisták tisztelik az apró részleteket is – a…

Vörösmarty Mihály: Szózat

Egy Fejér megyei kis faluban született az akkori Puszta-nyéken 1800 december 1-én, egy elszegényedett nemesi családba. Édesapja gazdatisztként 15 éven át irányította Nádasy Mihály gróf nyéki uradalmát. A család mindig anyagi…

Drama intelectualului în Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de razboi

Caracterizarea lui Ştefan Gheorghidiu Ştefan Gheorgidiu face parte din familia personajelor lui Camil, fiind şi el un intelectual orgolios, interiorizat, un spirit lucid şi absolutizant. Ştefan Gheorgidiu aplică absolutul iuburii, cunoaşterii…

Móricz Zsigmond munkássága

– 1879. július 2-án született a Szatmár megyei Tiszacsécsén. – édesapja: Móricz Bálint fölfelé törekvő kisparaszt – édesanyja: Pallagi Erzsébet – Csécsén élt hét éves koráig, ekkor következett be a család…

Radnóti Miklós, láger versek

Zsidó értelmiségi családban született 1909-ben. Szüntelen lelkiismeret-furdalása volt, mert  anyja  és  ikertestvére  meghalt  a  születésekor. 1921-ben meghalt apja, és Grosz Dezső, nagybátyja nevelte. Pesten érettségizett, majd egy évet Csehszlovákiában töltött (textilipari…

Az 1956-os forradalom és szabadságharc

1. Egyetemista követelések –     1956. okt. 22.: MEFESZ (Magyar Egyetemi és Főiskolai Egyesületek Szövetsége) ® 16 pontos követelései:                          – Nagy Imre legyen a kormányfő (forradalom jelképe) – szovjet csapatok vonuljanak ki…