A nyelv diakrón és szinkrón változásainak jellemzése

Szinkrón:nyelv egy állapotát mutatja be egy időben egy helyen leíró szempontú, mindenkori jelent jellemzi/hangrendszer, szófaj/
Diakrón:A szinkrónok egymásra vetülése, történeti szempontú változás
Nyelvi változás:
• a nyelv folyamatosan változik kivétel a holt nyelvek
• a lassú, folyamatos változást a használók nem veszik észre
• ha nem változna elvesztené funkcióit
Változás okai:
• anyagi,szellemi életmódváltozások
• társadalmi, történeti, politikai változások
• szokások változása
• tudatos nyelvújítás
• asszociációs változások pl.:levél->e-mail
Nyelvi állandóság:nem minden változás terjed el, mivel az egy nyelvet használóknak meg kell értenie egymást, így általában a szókincsben vannak változások
Példák:
Halotti beszéd: menyi milotszben teremtüvé elevé miü isemüket, Ádámot és odutta valá neki paradicsumot házoá…
• nyelvi állandóság: még most is érthető a Halotti beszéd nagy része
• Változás:- szavak hangalakja: űt, teremtüvé
– nyelvtani változás: odutta vala- adta
teremtüvé-teremtette