Magyarország a két világháború között

1. Mo. 1. vh. után –     válság:    – Monarchia gazdasági egysége felbomlik – nem állt talpra háború, román pusztítás után – nyersanyag-, tőkehiány, infláció ® nem tud talpra állni –     gazdasági…

Thomas Mann: Mario és a varázsló

Thomas Mann (1875-1955) jómódú lübecki családban született. Apja szenátor, gabona-nagykereskedelmi cég tulajdonosa volt. 1893-tól Münchenben élt. 1926-ban Nobel-díjat kapott. 1933-ban elhagyta a  nemzetszocialista  Németországot, amiért Hitler megfosztotta állampolgárságától és doktori címétől….

A villamos áram élettani hatása

Villamos áramütéses baleset akkor következik be, ha az emberi test a villamos áramkörbe kapcsolódik. A leggyakrabban olyankor következik be, ha azonos áramkör két vezetékét vagy a földpotenciál és egy feszültség alatt…

Az első világháború

1. Casus belli –     1914. jún.: Monarchia hadserege Bosznia-Hercegovinában hadgyakorlatot tart. –     Gavrilo Princip szerb diák 1914. jún. 28-án lelövi Ferenc Ferdinánd trónörököst –     júl. 23.: Monarchia 10 pontos ultimátumot ad…

Párizs környéki békék, Trianoni béke

Párizs környéki békék 1. Bev. –     1919. jan. 18. Versailles –     „4 nagy”: Clemenceau fr. min. eln., Lloyd George brit min. eln., Wilson USA elnök, Orlando olasz min. eln. –     megtárgyalandó…

Első ipari forradalom

1. Előfeltételei –     ipar súlyozottabb, fejlettebb mezőgazdaságnál –     mezőgazdaságban bekerítések révén megvalósul a föld polgári tulajdona –     új technológiák: vetésforgó, trágyázás, takarmánynövények ® állatállomány nő mezőgazdaság csökkenő agrárnépességgel növekvő városi lakosságot…

Második ipari forradalom

1. Bev. –     1850 után: nagy lendülettel fejlődik a tőkés világgazdaság –     korábbi technikai vívmányok terjednek, tökéletesednek; újak jelennek meg –     Bessemer, Siemens, Martin, Thomas ® olcsó acél tömeggyártása 2. Modern…

Angol polgári forradalom

1. Előzmények –     16. sz-i nagy változások ® tőkés polgárság kialakul –     1509-1547.: VIII. Henrik. Támasz: központi hivatalszervezet –     anglikán egyház létrehozása: kálvini egyház lényege katolikus szertartással ® egyház elszakítása Rómától…

Amerikai polgárháború

1. Bev. –     függetlenség kivívása óta terület, lakosság egyre nő (belső népszaporulat; bevándorlás (aranyláz)) 2. Észak –     lendületes kapitalista fejlődés –     ipari forradalom vívmányai gyorsan és tömegesen terjednek –     mezőgazdaság: árutermelő…

Magyarország a 17. században

I. 15 éves háború (1593-1606) –     I. Rudolf magyar király és német-római császár –     erőszakos rekatolizáció (Kassa: reformáció híveinek templomait is elveszik) –     15 éves háborút török kezdeményezi; Rudolf Ny-ról segítséget…

Az ókori Görögország története

Vázlat: –   a görög állam jellege, adottságai –          általánosan a városállamokról, a társadalomról –          Athén felépítése, vezetése –          Drakón arkhón –          Szolón arkhón –          Peiszisztrátosz (és fiai), türrannisz- rendszer –          Kleiszthenész…

Az őszirózsás forradalom

A világháborúban 3.8 millióan vettek részt, ebből 600 ezren meghaltak, 700 ezren sebesültek meg és további 700 ezren estek hadifogságba. 1918. október 17. Tisza István bejelentette, hogy elvesztettük a háborút. 21-én…