Szerző: Adrienn

1848 forradalmai, szövetségi rendszerei

1. Előzmények (18. sz.) –     kettős forradalom: francia polgári és angol ipari –     ipari forradalom hatása: Németo., Olaszo. belső határait elavulttá teszi az egységesedő gazdasági élet; tömegelégedetlenség –     Napóleon végighódítja Európát…

Kisalföld

területe: 10 000 km2 Fekvése, határai Alpokalja, Dunántúli-kphg, Kárpátok Kialakulása feltöltött + letarolt síkság óidejű kristályos palák + középidejű mészkő a mélyben Rábától nyugatra régebbi, keletre mészkő harmadidejű tengeri üledék (Pannon-beltenger)…

Nemzetközi helyzet a világháború után

I. Bulgária Megszűnt a cárizmus. 1919. Demokratikus kormány alakul, Sztambolinszki vezetésével, de egy terrorista meggyilkolja reformjai miatt. II. Törökország 1923. Revíziós háborúk. Kikiáltják a köztársaságot. Elnöke: Kemal Atatürt (a törökök atyjának…

Hazánk története a két világháború között

Vázlat: – gr. Bethlen István és intézkedései –          A gazdaság állapota –          A gazdasági világválság Magyarországon –          Bethlen lemondása gr. Bethlen István (1921. április 15. – 1931. augusztus 24.) Bethlen eleinte…

Diktatúrák és demokrácia a két világháború között

Wilson elnök a nemzetközi küzdőtéren és hazájában is vereséget szenvedett. A békeszerződésekben nem szerepeltek a 14 pontban meghirdetett wilsoni elvek, s a Kongresszus megakadályozta a békeszerződések ratifikálását, s utóbbi a Nemzetek…

Széchenyi és Kossuth programja a haza és haladás kérdésében!

Széchenyi István elképzelései –          Széchenyi István (1791-1860) –          arisztokrata származás –          apja (Széchenyi Ferenc) a Nemzeti Múzeum alapítója –          anyja Festetich György nővére, Julianna – keszthelyi kastély –          részt vesz a…

Az operációs rendszerek általános feladatai, jellemzői, csoportosításuk különböző szempontok szerint; a többfelhasználós operációs rendszerek szolgáltatásai

Op. rendszer fogalma: Az operációs rendszer olyan szoftver, amely –          alapvetően szükséges a számítógép működtetéséhez –          a számítógép bekapcsolásától kikapcsolásáig fut biztosítva a felhasználó számára a géppel történő kommunikációt (kezelőfelület) felügyelve,…

Magyarország a két világháború között – Bethlen-kormány bel-, külpolitikája

1. Bethlen belpolitikája –     gazdasági válság ® erős kormánypárt, központi hatalom kell (szélsőségek ellen, népszerűtlen intézkedések megvalósítására) 1. KNEP-et egybeolvasztja Kisgazdapárttal ® Egységes Párt – elnök Nagyatádi;           ügyvezető Gömbös (jobboldali…

Dél-Amerika kialakulása, szerkezet-morfológiája, bányászata és ipara

– földtörténet: – Brazíliai és Guayanai ősmasszívum – Andok: – Pacifikus hegységrendszer – lánchegység – középidő jura – újidő miocén – szubdukció – Popokatepetl – Chimborazza – Cotopaxi – alföldek, síkságok…

A nemzetközi erőviszonyok a második világháború után.

Háború utáni erőviszonyok –          a II. világháborúval lezárul Európa világhatalmi vezető szerepe –          kísérlet a háború utáni együttműködés fenntartására –          a háború befejeződése után azonban megkezdődik a szembenállás –          oka: érdekellentétek;…

Gerinctelenek légzése.

Az ízeltlábúak közül a rákok kopoltyúval lélegeznek, aminek hámszövetén keresztül történik a gázcsere. Rovarok: légcsövei a testet teljesen behálózó csőrendszer

Vörösmarty Mihály: Szózat

A reformkor: A reformkor 1823-1848-ig tartott, tehát a szabadságharccal szakadt vége. Azért hívjuk reformkornak, mert reformtörekvések jellemzik, melyek az 1848-as szabadságharcot készítik elő. A feudalizmus válságának korszakában kialakul a kapitalista átalakulás…