Szerző: Adrienn

Magyarország a két világháború között

1. Mo. 1. vh. után –     válság:    – Monarchia gazdasági egysége felbomlik – nem állt talpra háború, román pusztítás után – nyersanyag-, tőkehiány, infláció ® nem tud talpra állni –     gazdasági…

Magyarország a két világháború között – Bethlen-kormány bel-, külpolitikája

1. Bethlen belpolitikája –     gazdasági válság ® erős kormánypárt, központi hatalom kell (szélsőségek ellen, népszerűtlen intézkedések megvalósítására) 1. KNEP-et egybeolvasztja Kisgazdapárttal ® Egységes Párt – elnök Nagyatádi;           ügyvezető Gömbös (jobboldali…

Magyarország a két világháború között – Szellemi élet Magyarországon 20-as, 30-as években

1. Bethlen-korszak szellemi élete –     ugrásszerű fejlődés, átütő siker –     vez. 1922-31.: gr. Klebelsberg Kunó; Bethlen-kormány kultuszminisztere –     politikai cél: kultúrfölény megteremtése ® magyarság szellemileg, kultúrailag Kárpát-medence vezetője; kultúrfölény többi Kárpát-medencei…

Magyarország a két világháború között – Darányi-kormány

1. Bev. –     Gömbös meghal ® min. eln.: Darányi Kálmán –     programja: alkotmányos rend helyreállítása ® vissza akar térni bethleni alapokhoz, de nem fordul élesen szembe Gömbös „politikai végrendeletével” sem –    …

Magyarország a két világháború között – Imrédy-kormány

1. Bev. –     1938. máj.: Imrédy Béla kormányalakítása –     Imrédy: angolbarát pénzügyi-gazdasági szakember –     várják tőle: németektől távolodó külpolitika; régóta esedékes reformok megvalósítása 2. Zsidótv –     min. eln-váltás idején: 1. zsidótv…

A villamos áram élettani hatása

Villamos áramütéses baleset akkor következik be, ha az emberi test a villamos áramkörbe kapcsolódik. A leggyakrabban olyankor következik be, ha azonos áramkör két vezetékét vagy a földpotenciál és egy feszültség alatt…

Magyarország a két világháború között – Teleki-kormány

1. Tevékenysége –     Teleki feladatának tekinti az előretörő szélsőséges erők visszaszorítását és a békés revízió folytatását –     betiltja a börtönben ülő Szálasi nemzetiszocialista pártját; tagjait tömegesen internáltatja –     kormánypártot újjászervezi Magyar…

Görögország

I. Az athéni demokrácia kialakulása 1. Előzmények –     ie. 2. évezredben az ókori Hellaszban törzsenként telepednek le –     dór vándorlás –     nincs egységes Görögo. 2. Poliszok –     görögök hegyvidékes részen telepednek…

Az első világháború okai

1. Hatalmi viszonyok 1. vh. előtt –     vezető hatalmak: Ang.  Fro, Oro, No. Mon, Töröko ® gyengülő hatalmak –     demográfiailag, gazdaságilag antant erősebb –     No. behozatalra szorul ipari nyersanyagból, élelmiszerből; nincs…

Az első világháború

1. Casus belli –     1914. jún.: Monarchia hadserege Bosznia-Hercegovinában hadgyakorlatot tart. –     Gavrilo Princip szerb diák 1914. jún. 28-án lelövi Ferenc Ferdinánd trónörököst –     júl. 23.: Monarchia 10 pontos ultimátumot ad…

Párizs környéki békék, Trianoni béke

Párizs környéki békék 1. Bev. –     1919. jan. 18. Versailles –     „4 nagy”: Clemenceau fr. min. eln., Lloyd George brit min. eln., Wilson USA elnök, Orlando olasz min. eln. –     megtárgyalandó…

Hatalmi nemzetiségi egységmozgalmak

I. Olasz egység létrejötte 1. Bev. –     meginduló eredeti tőkefelhalmozás polgárságot érdekeltté teszi a függetlenség megteremtésében –     első kísérlet: 1848 2. Itália széttagolt –     egyedül a Szárd-Piemonti Királyság független –     É-Itália:…