Kategória: Irodalom érettségi tételek

A szellemi kihívások kedvelőinek készült ez a rész. Az irodalom kategória a legnagyobb írók és költők műveit vonultatja fel, meghatározó alkotásaikkal együtt, érettségi szintre optimalizálva. A híres irodalmi művek elemzése, értelmezése, a szereplők és témák bemutatása – minden, amire szükséged lehet az érettségi vizsga sikeres megírásához. Emellett a magyar irodalmi korszakok, az irodalomtörténet főbb eseményei és jelentős alakjai is terítékre kerülnek. A kategória nem csak az érettségi felkészülést segíti, de a magyar irodalom iránti szeretetet és érdeklődést is növeli.

Petőfi Sándor

Életútja Származása Kiskőrös, Hrúz Mária + Petrovics István Kiskunfélegyháza – “2. szülőhely”, anyagi jólét 1838 Aszód első fennmaradt verse – tanévzáró beszéd 1838 apja tönkremegy ? nyomor, szenvedés színésznek majd katonának…

Petőfi Sándor élete, pályakezdése

Petőfi Sándor 1823 január 1-én, Kiskőrösön született. Édesapja Petrovics István, egy mészárosmester volt. Édesanyja Hrúz Máriának hívták, aki cselédként dolgozott. A csecsemőt még aznap megkeresztelték, hiszen a bába csak pár órát…

A polgári dráma megjelenése Ibsen, Csehov és Brecht műveiben

A nemzetek életében, amikor megkezdődik a polgárosodás kibontakozása, ennek kísérő jelensége a városépítés, a polgárság közösségteremtése és megjelenik a drámaírás, amely összefogja és gondolatokkal biztosítja a polgári élet kibontakozását. Akár az…

Kölcsey Ferenc és a reformkor

Reformkor 1823-1848-ig tartott, tehát a szabadságharccal szakadt vége. A feudalizmus korszakának, váltságában kialakul a kapitalista átalakulás igénye. Lehetségessé majd elkerülhetetlenné válik egy polgári forradalom, mely ezt az átalakulást segíti elő. A…

A nemzet és az emberiség gondja Vörösmarty költészetében

Romantikus világlátás és nyelvhasználat szabadon választott mű alapján (pl.: Csongor és tünde, Gondolatok a könyvtárban, Az emberek, A vén czigány) Vörösmarty Mihály (1800-1855) – elszegényedett középnemesi család – tanulmányai : Székesfehérvár…

Thomas Mann: Mario es a Varazslo

Az epikában és a drámában tovább él a kritikai realizmus a XX.sz-ban is. Az alkotó szemben áll a polgári társadalommal, embertelenségét, széthullását mutatja be analizáló módszerrel. új jelek: nem törekszik a…

Petőfi Sándor Ars Poeticája

Petőfi Sándor Ars Poeticája, azaz “A költészet ars poeticája” című vers egyike a magyar irodalom egyik legismertebb és legfontosabb alkotásainak. Petőfi Sándor, a 19. századi magyar költészet legnagyobb alakjainak egyike, ebben…

Csokonai és a felvilágosodás

A stílusok sokfélesége Verseiben fellehető a kor valamennyi művészeti törekvése. Nem kötötte magát egyféle versrendszerhez. A barokkos hagyományból indult el, a poétaosztályok tananyagán és versgyakorlatain keresztül magába szívta a klasszicizmus iskolás…

Vörösmarty Mihály a reformkorban

Egy Fejér megyei kis faluban született az akkori Puszta-nyéken 1800 december 1-én, egy elszegényedett nemesi családba. Édesapja gazdatisztként 15 éven át irányította Nádasy Mihály gróf nyéki uradalmát. A család mindig anyagi…

Az antikvitás

A görög polisz egy városközpontú állam. A városállam egy-egy kisebb közösséget és környező településeit foglalja össze. A homéroszi kérdés az, hogy a műveket ki írta. Feltevések: a, A műveket nem egy…

Arany János balladái

Az irodalmi közvélemény Petőfi mellett az egyik legnagyobb magyar költőnek tartja Arany Jánost. “Minden szál hozzá vezetett, és minden szál tőle vezet, a magyar szellemi életnek ő a sugárzási központja” –…

Az avantgárd néhány stílusirányzatának jellemzése és bemutatása

A 20. század világa Ha végigtekintünk az irodalomtörténet művelődéstörténeti korszakain, láthatjuk, hogy az ókor, a középkor, a reneszánsz, majd a barokk és a felvilágosodás irodalma után a realizmussal és a romantikával…