Szerző: tdomf_7d1ab

Wass Albert: Elvész a nyom

Elvész a nyom Csak halála után fedezték fel az erdélyi magyar irodalom eme kiemelkedő alakját. Wass Albert 1908-ban született Kolozsvár mellett, nemesi nagybirtokos családban. Gazdasági Akadémiát végzett, Németországban majd Párizsban tanult….

Multicultural society

During the year we can see celebrations of many feasts in our country. Some of these feast are a little bit strange for us, because we didn´t celebrate it before. This…

Itáliai Reneszánsz

A) A társadalom: • Társadalmi változás új polgári rend, a középkor virágzó századaiban • Gazdasági fejlődés  polgárság kialakulása, megerősődése • É-Itáliában nagyobb városok, kézművesség + kereskedelem központjai Alpokon keresztül É-D…

A nyelv diakrón és szinkrón változásainak jellemzése

Szinkrón:nyelv egy állapotát mutatja be egy időben egy helyen leíró szempontú, mindenkori jelent jellemzi/hangrendszer, szófaj/ Diakrón:A szinkrónok egymásra vetülése, történeti szempontú változás Nyelvi változás: • a nyelv folyamatosan változik kivétel a…

The problems of overpopulation

What do you think the world will look like in 20 years? Or in 50 years? Will the world your children and grandchildren inherit resemble anything you’ve known? Will the future…

Francz Kafka az átváltozás

Prágában született német származású zsidó. Ez a származás idegenség érzetét fogja kialakítani. Negatív élmények fűzik édesapjához. Alapvető élmény a félelem, szorongás, mely meghatározza későbbi életérzését. Egész életében hivatalnokként dolgozott egy balesetbiztosítási…

A hidegháború és a kétpólusú világ jellemzői

A hidegháború A kétpólusú világ A második világháború alatt és azt követően jöttek létre a század második felét jellemző nemzetközi intézményrendszer legfontosabb elemei. Bár a legjelentősebb intézményben, az ENSZ Biztonsági Tanácsában…

Hunyadi Mátyás uralkodása

1. Mátyás királlyá választása: Hunyadi Jánosnak 2 fia volt: László és Mátyás. László a trónörökös, de V. László lefejeztette. Szilágyi Mihály (Mátyás nagybátyja) megegyezésre törekedett a Garaiakkal. (Mátyás a király és…