Kategória: Földrajz érettségi tételek

Óceánok és tengerek

– a világtenger: – a Föld összefüggő vízburka – bolygónk felszínének 71%-a – a szárazföldek tagolják óceánokra és tengerekre – az óceánok a Föld legnagyobb medencéiben fekszenek – tagolása: – 3…

A tavak. Folyószabályozás, ár- és belvízvédelem

– a tavak: – a tó olyan nyílt állóvíz, amiből csak kis területet foglal el a vízi növényzet – a legtöbb tómedence a jég felszínformáló munkájának eredménye – fajtái: – moréna-tó:…

Európa kialakulása, szerkezet-morfológiájának főbb jellemzői. Ásványkincsek és bányászat

területe: 10,4 millió km2 (Ausztrália után következik, 5.) népessége: 800 millió fő népsűrűség: 75 fő/km2 Fekvése Eurázsiai lemez nyugati részén Határai északon: Jeges-tenger nyugaton: Északi-tenger, Atlanti-óceán délen: Földközi-tenger délkeleten: Fekete-tenger, Kaukázus…

A magyar mezőgazdaság földrajzi és társadalmi adottságai. Mezőgazdaságunk eredményei a rendszerváltás után

Problémák a világháború után jelentős gépesítés tudományra alapozott lesz: vegyipar-műtrágya, agrárkutatás-fajtanemesítés nagyobb terület – kevés magángazdaság csak kelet felé tudjuk eladni Unió: védővámok SZU: fizetésképtelen Megoldás tulajdonviszonyok rendezése kárpótlási jegy à…

A szél keletkezése

– a légnyomás: – a vízszintes felszín 1cm2-ére nehezedő levegőoszlop súlya – állandóan változik: – ha a helyben felmelegedő levegő felszáll, vagy melegebb levegő váltja fel felettünk a nehezebb hideg levegőt,…

Kanada természeti és gazdasági földrajza

– Észak-Amerika területén helyezkedik el – fejlett ország – területe: 9970000 km2 – lakosság: 28 millió fő – fővárosa Ottawa – 2 nemzetiségű ország: – angol – francia – határai: –…

Az Alföld

területe: 100 000 km2 magyar része: 52 000 km2 Határolói Északi-kphg, Kárpátok (Ukrán-Kárpátok), Erdélyi-szigethegyek, Dinaridák, Sió, Balaton, Dunántúli-kphg Kialakulása 1.   szakasz: miocénig à óidejű és középidejű röghegységek 2.   szakasz:…

Magyarország vízrajza, az éghajlati elemek vizsgálata

Magyarország vízrajza Általános jellemzők vízgyűjtő terület függ: csapadéktól, domborzattól, kőzetektől és a természetes növénytakarótól lefolyási koefíciens Alföld: 4-8% a felszínen dombvidék: 12% à agyag miatt középhegységek: 18-20% à jól elvezeti a…

A Kárpát-medence szerkezete és felszínének alakulása. Hazánk ásványkincsei. Energiahordozók és természeti erőforrások Magyarországon

A Kárpát-medence szerkezete és felszínének alakulása, hazánk ásványkincsei oligocén: megszűnik a beltenger Pannon-beltó à homokkő, márga: Budai-hegység miocén: Eurázsiai-hegységrendszer kialakulása, vulkanizmus Visegrádi-hg – Kárpátok à riolit, andezit Visegrádi-hg, Börzsöny, Cserhát, Mátra,…

Hazánk fekvése és helyzete Európában, a Kárpát-medencében

A Kárpát-medence földtörténete Fekvése, helyzete Kárpát-medence, Közép-Duna-medence Kárpát-medence területe: 330 000 km2 Magyarország területe: 93 030 km2 lakosság: 10,5 millió fő negyedik szakaszban van à 2000-re 10,2 millió fő megközelítőleg a…

Észak-Amerika éghajlata és vízrajza

Éghajlata: – hideg övezet: – sarkvidéki öv: Grönland – sarkköri: Jeges-tenger szigetei – mérsékelt övezet:     – tajga éghajlat: Kanada középső része – fenyőerdő – óceáni égh.: a nyugati partvidék 40°-48°…

Afrika lakossága, Dél-Afrikai Köztársaság

– Afrika lakossága: – 642 millió fő (2000-re 800 millió fő) – 21 fő/km2 – fekete és negrid emberek – kivételek: – Arabok (Szaharától északra eső, 100 millió fő) – Europid…