Kategória: Földrajz érettségi tételek

A földrajz érettségi tételek az érdeklődő diákoknak segítenek az adott tantárgy alaposabb megismerésében. A változatos földrajzi témák és koncepciók lehetővé teszik a diákok számára, hogy átfogó és változatos ismereteket szerezzenek a földrajzról, az emberi tevékenységek hatásáról és a Föld természeti jelenségeiről.

Afrika bányászata, mezőgazdasága

– bányászata: – ásványkincsekben gazdag – a bányák más országok tulajdonában vannak – VT. 1.5-2.0% – a nyersanyagokat eladják – fejletlen feldolgozóipar – import: élelmiszer, és kész termékekàeladósodás – bányászat: –…

A földi koordináta rendszer. A helyi idő és a zóna idő

– a földrajzi fokhálózat: – mesterséges felület – 2 elemből áll: – hosszúsági körök – szélességi körök – a helyi idő: – a Föld tengelyforgása Nyugatról-Keletre forog – a Föld forgásából…

Afrika éghajlata, talaja, természetes növényzete

– éghajlata: – 95%-a a trópusi övezetbe tartozik – itt a legnagyobb a napsugarak hajlásszöge – hőmérséklet magas – az Atlasz, az Etióp-magasföld, a Namib-sivatag, és a magasabb tengerszint feletti magassá…

A Nap és a Naprendszer

– a Naprendszer: – azt a teret nevezzük N-nek, ahol a Nap sugárzása és gravitációja az uralkodó – 2 fényévnyi távolság, de vannak átfedések a csillagrendszerek között – részei: – Nap…

A Szovjetunió utódállamainak felsorolása. Oroszország természeti adottságai és gazdasági élete

– A Szovjetunió kialakulása és széthullása – 1922 december 30: Oroszország és a többi szövetséges államból megalakul a Szovjetunió – minden állami, vagy szövetkezeti tulajdon – állami: KOLHOZ – szövetkezeti: SZOLHOZ…

Nemzetközi gazdasági kapcsolataink. Külkereskedelmünk szerkezete és irányai. Magyarország és az EU.

Magyarország számára elengedhetetlen energiahordozók, alapanyagok, nyersanyagok, mezőgazdasági alapanyagok (gyapot, déli-gyümölcs, rizs, kakaó, kávé), választéklista bővítése (életszínvonal javítása), technikai berendezések bizonyos területekre (gépgyártás, vegyipar), export (mezőgazdaság) hatékony termelés à nagy széria külkereskedelmi…

Hazánk gépgyártása

nyersanyag-igényes (pl. közlekedési eszközök) à inkább szaktudást igénylő dolgokat kell csinálni Magyarországon Közlekedési eszközök Győri RÁBA vagon- és gépgyár, IKARUS (Székesfehérvár, Bp.) à kooperáció hajómotorok gyártása, kikötői berendezések (daruk) motorgyártás, speciális…

Óceánok és tengerek

– a világtenger: – a Föld összefüggő vízburka – bolygónk felszínének 71%-a – a szárazföldek tagolják óceánokra és tengerekre – az óceánok a Föld legnagyobb medencéiben fekszenek – tagolása: – 3…

Európa kialakulása, szerkezet-morfológiájának főbb jellemzői. Ásványkincsek és bányászat

területe: 10,4 millió km2 (Ausztrália után következik, 5.) népessége: 800 millió fő népsűrűség: 75 fő/km2 Fekvése Eurázsiai lemez nyugati részén Határai északon: Jeges-tenger nyugaton: Északi-tenger, Atlanti-óceán délen: Földközi-tenger délkeleten: Fekete-tenger, Kaukázus…

A magyar mezőgazdaság földrajzi és társadalmi adottságai. Mezőgazdaságunk eredményei a rendszerváltás után

Problémák a világháború után jelentős gépesítés tudományra alapozott lesz: vegyipar-műtrágya, agrárkutatás-fajtanemesítés nagyobb terület – kevés magángazdaság csak kelet felé tudjuk eladni Unió: védővámok SZU: fizetésképtelen Megoldás tulajdonviszonyok rendezése kárpótlási jegy à…

A szél keletkezése

– a légnyomás: – a vízszintes felszín 1cm2-ére nehezedő levegőoszlop súlya – állandóan változik: – ha a helyben felmelegedő levegő felszáll, vagy melegebb levegő váltja fel felettünk a nehezebb hideg levegőt,…

Az Alföld

területe: 100 000 km2 magyar része: 52 000 km2 Határolói Északi-kphg, Kárpátok (Ukrán-Kárpátok), Erdélyi-szigethegyek, Dinaridák, Sió, Balaton, Dunántúli-kphg Kialakulása 1.   szakasz: miocénig à óidejű és középidejű röghegységek 2.   szakasz:…