Kategória: Földrajz érettségi tételek

Magyarország vízrajza, az éghajlati elemek vizsgálata

Magyarország vízrajza Általános jellemzők vízgyűjtő terület függ: csapadéktól, domborzattól, kőzetektől és a természetes növénytakarótól lefolyási koefíciens Alföld: 4-8% a felszínen dombvidék: 12% à agyag miatt középhegységek: 18-20% à jól elvezeti a…

A Kárpát-medence szerkezete és felszínének alakulása. Hazánk ásványkincsei. Energiahordozók és természeti erőforrások Magyarországon

A Kárpát-medence szerkezete és felszínének alakulása, hazánk ásványkincsei oligocén: megszűnik a beltenger Pannon-beltó à homokkő, márga: Budai-hegység miocén: Eurázsiai-hegységrendszer kialakulása, vulkanizmus Visegrádi-hg – Kárpátok à riolit, andezit Visegrádi-hg, Börzsöny, Cserhát, Mátra,…

Hazánk fekvése és helyzete Európában, a Kárpát-medencében

A Kárpát-medence földtörténete Fekvése, helyzete Kárpát-medence, Közép-Duna-medence Kárpát-medence területe: 330 000 km2 Magyarország területe: 93 030 km2 lakosság: 10,5 millió fő negyedik szakaszban van à 2000-re 10,2 millió fő megközelítőleg a…

A Naprendszer általános jellemzői

Jelenlegi ismereteink szerint a Naprendszerben 9 nagybolygó található: a Merkúr, a Vénusz, a Föld, a Mars, a Jupiter, a Szaturnusz, az Uránusz, a Neptunusz és a Plútó. A bolygóknak nincs saját…

A csillagok életciklusai

Az Univerzumban található csillagok különböző fejlődési állapotban vannak. Némelyik nemrég keletkezett és tömegéhez képest sokkal erősebben sugároz mint a mi Napunk. Vannak viszont olyanok, amelyek messze előre jutottak a fejlődésben. A…

A felszín alatti vizek. A karsztjelenség

– a víz körforgása: – a napsugárzás hatására felmelegedő tengervíz párolog – a szél a szárazföldre szállítja el a vízgőzt, ahol csapadék fúj – a csapadékvizet nagyrészt a felszíni vízfolyások, kis…

A légkör (atmoszféra)

A Földet több tízezer kilométer vastagságú légkör (atmoszféra) veszi körül. A légkör a földi élet előfeltétele és egyben védőpajzsa. A légkör kialakulása: –          Az elsődleges légkör: Zömmel kozmikus gázokból, hidrogénből, héliumból,…

A valódi mérsékelt övek jellemzése

– jellemzői: – nyugati szelek uralma – a csapadék szolgál megkülönböztetésül – 3 kisebb öv: – óceáni: – jellemzők: – enyhe tél – hűvös nyár – jelentős csapadék (600-1000 mm) –…