Kategória: Földrajz érettségi tételek

A földrajz érettségi tételek az érdeklődő diákoknak segítenek az adott tantárgy alaposabb megismerésében. A változatos földrajzi témák és koncepciók lehetővé teszik a diákok számára, hogy átfogó és változatos ismereteket szerezzenek a földrajzról, az emberi tevékenységek hatásáról és a Föld természeti jelenségeiről.

A levegő felmelegedése

– a napsugárzás csaknem fele éri el a Föld felszínét, a többi visszaverődik – a földfelszín elnyeli a napsugarakat és hővé alakítja – a Nap a földfelszín közvetítésével alulról melegíti fel…

A csapadék különböző formái

– csapadék csak akkor keletkezhet, ha lehűl, mert csak ekkor válik ki vízgőztartalma – a levegőt vagy a földfelszín hűti le, vagy a felemelkedés következtében hűl le – ha a levegőt…

A Földrengések

A földrengések nagyon sok segítséget adnak a tudósok kezébe ahhoz, hogy a Föld belső szerkezetéről információt szerezzenek. Ennek oka az, hogy a kéreg valamelyik pontjából kiinduló rengéshullámok a Föld egy másik…

A tavak. Folyószabályozás, ár- és belvízvédelem

– a tavak: – a tó olyan nyílt állóvíz, amiből csak kis területet foglal el a vízi növényzet – a legtöbb tómedence a jég felszínformáló munkájának eredménye – fajtái: – moréna-tó:…

A Naprendszer általános jellemzői

Jelenlegi ismereteink szerint a Naprendszerben 9 nagybolygó található: a Merkúr, a Vénusz, a Föld, a Mars, a Jupiter, a Szaturnusz, az Uránusz, a Neptunusz és a Plútó. A bolygóknak nincs saját…

Magyarország vízrajza, az éghajlati elemek vizsgálata

Magyarország vízrajza Általános jellemzők vízgyűjtő terület függ: csapadéktól, domborzattól, kőzetektől és a természetes növénytakarótól lefolyási koefíciens Alföld: 4-8% a felszínen dombvidék: 12% à agyag miatt középhegységek: 18-20% à jól elvezeti a…

Az üledékes ércképződés

– mállás sorén a kőzetek ércanyaga általában feloldódik, és oldatként a tenger fele vándorol – mivel a tengervíz vegyi összetétele más, mint a folyóvízé, ezért a folyóvizek oldott fémtartalma a tengerbe…

A forró övezet jellemzése

– 3 nagy övet különböztetünk meg: – egyenlítői öv: – jellemzők: – az évi középhőmérséklet 20°C feletti – a passzátszélrendszer felszálló vagy leszálló ága az uralkodó – kicsi az évi közepes…

A hideg övezet jellemzése

– jellemzők: – kicsi a napsugarak hajlásszöge – a földfelszín színe és anyaga visszaveri a fényt – összefüggő éjszakák, nappalok: sarkköri (2 napig) – fél év éjszaka, fél év nappal: sarkpontokon…

Észak-Amerika éghajlata és vízrajza

Éghajlata: – hideg övezet: – sarkvidéki öv: Grönland – sarkköri: Jeges-tenger szigetei – mérsékelt övezet:     – tajga éghajlat: Kanada középső része – fenyőerdő – óceáni égh.: a nyugati partvidék 40°-48°…

A földrengések elõfordulása a Földön

A megfigyelések szerint a földrengések elõfordulása nem teljesen véletlenszerû, hanem bizonyos szabályszerûséget mutat. A földrengések döntõ része a Föld ugyanazon vékony sávszerû területeire koncentrálódik. Ezek a szeizmikusan aktív zónák hatalmas nyugodt…