Kategória: Biológia érettségi tételek

Növényi szövetek

Szövetek: azonos működésű, eredetű, alakú sejtek tömörülése. Osztódó szövetek: Elősegítik, hogy a növény egész élete alatt növekedjen. Csúcsok osztódó szövetei: hajtás és a gyökér hosszirányú növekedése Kambium: vastagodást előidéző szövet Köztes…

Az állatok egyedfejlődése

Az állatok egyedfejlődése a megtermékenyítéssel kezdődik. A diploid zigóta sorozatos osztódása a barázdálódás, amely az állatok embrionális egyedfejlődésének első szakasza. A barázdálódás során alakul ki a szedercsíra, majd a hólyagcsíra állapot,…

Bőr-izom, hallás folyamata érzékelése

Az idegrendszer érzőműködése során a bőr és az izom receptoraiból az érző neuronok a gerincvelőbe szállítják az ingerületet. Kisebb részük még a gerincvelőben mozgatóneuronokhoz kapcsolódik, többségük azonban az oldalsó és hátulsó…

Harántcsíkolt izomzat, agykéreg mozgatópályái

Az idegrendszer mozgató működése az izomműködés szabályozásában nyilvánul meg. Az izomösszehúzódást a harántcsíkolt izmokban a mozgató neuronok ingerülete váltja ki. Az ingerület a neuronok membránjáról az ideg-izom közötti szinapszisban tevődik át…

A petefészek működése

A női nemi működés során a petesejtek termelése, valamint a női nemi hormonok képződése a petefészek páros szervében történik. A petefészek őssejtjeiből képződnek a petesetkezdemények. Kialakulásuk azonban nem az ivaréréssel kezdőnek,…

Nyugalmi és akciós potenciál

Az elemi idegjelenségeket az ingerület keletkezése, vezetése, valamint más sejtekre való továbbadása jelenti. Ezek a folyamatok a sejtmembrán belső működésével kapcsolatosak. A sejtmembrán belső és külső oldala között mérhető feszültséget nyugalmi…

Kapcsolt öröklésmenet, rekombináció, mutációk

Számos tulajdonságnál megfigyelték, hogy mindig együttesen, kapcsoltan öröklődnek. Az együtt öröklődő tulajdonságok a kromoszómák olyan meghatározott szakaszaival hozhatók kapcsolatba, amelyek közeli szomszédságba vannak egymással. Így az élőlényekben a függetlenül öröklődő tulajdonságok…

Dúcidegrendszer fejlődése

A dúcidegrendszer jellemzője, hogy az állat testében a neuronok kisebb központokba, dúcokba tömörülnek. A neuronok nyúlványai meghosszabbodnak, az egyirányba futó idegrostok pedig kötegeket alkotnak. A laposférgekben a fej területén páros agydúc…

Hardy-Weinberg törvény, genetikai sodródás, génáramlás

A Hardy-Weinberg törvény alapján kimondható, hogy kizárólag a rekombináció útján, az allélgyakoriság nem változik meg a populációban az egymást követő nemzedékek során. Vagyis az ilyen minden külső hatástól mentes ideális populációra…

Természetes szelekció és típusai

A természetben az erőforrásokért a populáció egyedei között éles versengés folyik. Akik szaporodási teljesítményben felülmúlják társaikat, így a következő nemzedékben több utódjuk lesz a populációban, azok genetikailag rátermettebbek. Ezáltal nagyobb eséllyel…

A gerincvelő és az agytörzs felépítése

Az ember központi idegrendszere gerincvelőből és agyvelőből áll. A gerincvelő szürkeállományának tömegét elsősorban a neuronok sejttestjei alkotják. Az elülső szarvban főleg a mozgató neuronokat találjuk, amelyek innen lépnek ki a végrehajtó…