Kategória: Matematika érettségi tételek

Az érettségi matematikai vizsgához szükséges minden tudásanyagot megtalálsz ebben a kategóriában. Az alapoktól kezdve az összetettebb témákig, mint például az algebra, a geometria, a valószínűség-számítás és a statisztika, minden itt van, amire szükséged van a sikeres vizsgához. Kiemelt figyelmet fordítunk a lényegi fogalmak érthető magyarázatára és a gyakorlati alkalmazásukra. Számos példa és gyakorló feladat segít abban, hogy jobban megértsd a tananyagot, és felkészülj a különböző típusú érettségi kérdésekre. A könnyen érthető leírások és a lépésről lépésre bemutatott megoldások segítenek a tanulóknak megérteni a matematikai elveket és összefüggéseket. Az online platform lehetővé teszi a tanulóknak, hogy saját tempójukban dolgozzanak, és a saját tanulási stílusuknak megfelelően alakítsák ki a felkészülést.

Mit értünk két vagy több egész szám legnagyobb közös osztóján? Hogyan határozható meg?

Két vagy több egész szám legnagyobb közös osztója az a legnagyobb egész szám, amely az adott számok mindegyikének osztója. A és B egész számok legnagyobb közös osztójának jele:  (A,B) Meghatározása:  a…

Mit ért két kitérő egyenes hajlásszögén?

Két kitérő egyenes hajlásszögén a tér egy tetszőleges pontján átmenő, és az adott egyenesekkel párhuzamos egyenesek hajlásszögét értjük.

Osztályozza a síknégyszögeket az oldalak párhuzamossága az oldalak egyenlősége szerint!

a)  Az oldalak párhuzamossága szerint: Trapézoknak nevezzük az olyan síknégyszögeket, amelyeknek van két párhuzamos oldaluk. Szimmetrikus trapézok az olyan trapézok, amelyeknek van a párhuzamos oldalakra merőleges szimmetriatengelyük. Paralelogrammák azok a trapézok,…

Mit jelent az, hogy a valós számokra értelmezett összeadás és szorzás kommutatív, asszociatív, illetve a szorzás az összeadásra nézve disztributív?

Az összeadás kommutatív: bármely A és B valós számokra igaz, hogy: A + B = B + A Az összeadás asszociatív: bármely A, B és C valós számokra igaz, hogy:  (A…

Mi a számelmélet alaptétele?

A számelmélet alaptétele, más néven az elsőfokú számelméleti tétel, vagy az egész számok szorzási tételének is nevezik, és ez egy fundamentális tétel a számelméletben. A tétel a következőket mondja ki: Minden…

Mikor nevez két síkidomot egybevágónak? Sorolja fel a háromszög egybevágóságának alapeseteit!

Két síkbeli alakzat egybevágó, ha van a síknak olyan egybevágósága, amely egyiket a másikba viszi. (Egybevágóság = távolságtartó geometriai transzformáció.) Két háromszög egybevágó, ha a)  oldalaik hossza páronként egyenlő, b)  két-két…

Matematikai logika: ítéletek, műveletek, kifejezések

A logika tudománya a gondolkodással foglalkozik, pontosabban a gondolkodás formáival. A gondolkodás formái: a fogalom és az ezekből felépülő ítélet. Az ítélet állítást vagy predikátumot jelent. A gondolkodási folyamat fogalmakkal és…

Függvények diszkussziója

A derivált segítségével jól vizsgálható a függvény viselkedése: meg tudjuk állapítani hol nő, csökken, hol vannak lokális szélsőértékek (ahol átfodul a függvény rajza) és hol konvex hol konkáv). Monotonitás: ha (a,b)…

Matematika érettségi 2022 feladatok, megoldások

A korábbi évek gyakorlatának megfelelően a matematika érettségi feladatsorok, a javítási-értékelési útmutatókkal együtt az matematika vizsgát követő napon kerülnek fel az oldalra – a reggel 8.00, illetve 9.00 órakor kezdődő vizsgák…