Társasági adó alanyai. Adó alapja és mértéke. Osztalékadó.


Társasági adó

Fogalma: jövedelemadó, amelyet a tevékenységből származó jövedelem alapján az a belföldi és külföldi illetőségű személy fizet, aki jövedelem- és vagyonszerzésre irányuló, vagy azt eredményező vállalkozási tevékenységet folytat.

Alanyai:

–         belföldi illetőségű személy: belföldi jogszabály alapján létrehozott jogi személy, jogi személyiség nélküli társas vállalkozás, személyi egyesülés, egyéb szervezet

–         külföldi illetőségű személy: az a jogi személy, jogi személyiség nélküli társas vállalkozás, személyi egyesülés, egyéb szervezet, amelyet külföldi jogszabályok alapján létesítettek

–         külföldi vállalkozó: az a külföldi személy, aki Magyarországon lévő telephelyén folytat jövedelemszerzésre, vagyongyarapításra irányuló vállalkozási tevékenységet.

–         külföldi szervezet: nem belföldi telephelye útján szerez Magyarország területén jövedelmet.

Az adó alapja

Adózás előtti eredmény + növelő tételek – csökkentő tételek.

A módosító tételek szerepe:

–         megakadályozza a jövedelem adózatlanul történő kivonását a vállalkozásból

–         nem fogadja el az olyan elszámolt költségeket, amelyek szorosan nem kapcsolódnak a vállalkozási tevékenységhez

–         szankcionálja azt a vállalkozót, aki az igénybe vett beruházási kedvezmény alapján korábban csökkentette adóalapját, de az adóalap csökkentésére vonatkozó feltételeket megszegte

–         beruházási ráfordításokkal javítja a vállalkozások feltételeit

–         az adóalap csökkentésének lehetőségével ösztönzi a vállalkozót közérdekű feladatok vállalására

–         kizárja a vállalkozói jövedelmek kettős adóztatásának lehetőségét.

Külföldi vállalkozó társasági adója: az adóalapot a fióktelepekre külön-külön, a fióktelepnek nem minősülő telephelyeire összevontan állapítják meg. Az árbevétel, bevétel, költség, ráfordítás elszámolásánál úgy kell eljárni, mintha a telephely a külföldi vállalkozástól független vállalkozás lenne. A telephely minimális összegű adó fizetésére akkor is köteles, ha adóalapja nem éri el a telephely összes ráfordításának és költségnek a 12%-át.

Külföldi szervezet társasági adója: az adó alapja lehet kamat, belföldön végzett előadói, művészeti-és sporttevékenységért, bemutatókért járó díj, illetve jogcímen kapott bevétel. Adó összege = bevétel x adómérték.

Osztalékadó

Fogalma: jövedelemadó, amelyet az osztalékban részesülő fizet a társasági adó hatálya alá tartozó adóalanytól osztalék címén kapott jövedelme alapján. Mentes az osztalékadó alól a társas vállalkozás magánszemély tagja.

Belföldi illetőségűnek fizetett osztalék: a kifizető vonja le az osztalékadót a kifizetett osztalék azon része után, amelyet készpénzben fizet ki.

Külföldi illetőségűnek fizetett osztalék: nem kell a kifizetőnek osztalékadót levonnia az osztalék azon része után, amelyet a külföldi illetőségű személy az osztalékot fizető cég jegyzett tőkéjének emelésére fordít.


Erre kerestek:

osztalékadó és társasági adó mértéke és társasági adó és társasági adó alapja és társasági adó fogalma és társasági adó alanyai és társasági adó mértéke 2011 és osztalékadó 2011 és osztalék adó és társasági adó alapja 2011 és

2010. április 6. | Érettségi tétel kategória Pénzügy érettségi tételek
Címkék: