Matematika érettségi 2012. május 8.


A május-júniusi érettségi vizsgaidőszak második napja a matematika érettségivel folytatódik. Alábbiakban összefoglaljuk a vizsga fontosabb tudnivalóit. A diákoknak egy központi feladatsort kell megoldaniuk, mely két nagyobb részből áll. A vizsgázó először kap egy rövidebb feladatlapot, melynek kitöltésére 45 perc áll rendelkezésére. A feladatok sorrendjét, illetve az egyes feladatokra szánt időt a vizsgázó tetszés szerint oszthatja be. A 45 perc elteltével a felügyelőtanár összeszedi a feladatlapokat, a második feladatsor csak ezután kerülhet kiosztásra, melynek megoldására az érettségizők 135 percet kapnak. Az I. feladatlap 10-12 kérdésből áll, melyek matematikai alapfogalmakra, definíciókra, egyszerű összefüggéseke kérdeznek rá. A II. feladatlap két részre oszlik. Az első felében három darab egy vagy több kérdésből álló feladatot kell megoldaniuk a diákoknak, míg a második felében az érettségizőknek választaniuk kell kettőt a három darab komplex, több témakört érintő feladatból. Minden vizsgázónak gondoskodnia kell a megfelelő segédeszközökről. Vizsga közben használható a függvénytáblázat, zsebszámológép, körző, vonalzó és szögmérő.

2015. november 23. | Érettségi tétel kategória Matematika érettségi tételek
Címkék: