Az egyszerű mondat


A beszéd és az írás legkisebb összefüggő egysége. A mondat kifejezi a beszélő szándékát, érzelmét, mondanivalójának  egy részét.

1., A beszélő szándéka szerint lehet:

a., kijelentő  mondat: Egyszerű  közlést,  nyugodt  hangú  meg-állapítást jelent. A beszédben a hangsúlya egyenletes, nyugodt, hangleejtése ereszkedő, írásban a mondat végére pontot teszünk. Pl.: Ma este későn megyek haza.

b., kérdő mondat:

-eldöntendő: a válasz igen vagy nem lehet. A hangsúlya nyugodt, hangleejtése emelkedő, ereszkedő. Pl.: Látod ezt?

-kiegészítő: a válasz hosszabb terjedelmű, a kérdés kérdőszóval kezdődik, a hangleejtés ereszkedő. Mondatvégi írásjele a kérdőjel. Pl.: Hogy vagy?

c., felkiáltó mondat: hangsúlya erőteljes,  hangleejtése eresz-kedő. Érzelmet fejez ki. Mondatvégi írásjele a felkiáltó jel. Pl.: Fáj az ujjam!

d., felszólító mondat: Kérést, parancsot vagy tiltást fejez ki. Hangleejtése ereszkedő, mondatvégi írásjele a felkiáltó jel.

-tiltószavak: ne, se

-tagadó szavak: nem, sem

e., óhajtó mondat: Érzelmet, vágyat fejez ki. Gyakran indulat-szóval kezdődik, az állítmány feltételes módú. Hangleejtése lebegő. Mondatvégi írásjele a felkiáltó jel.

2., Mind az öt mondatfajta lehet állító vagy tagadó:

– Tagadó kijelentés: Pl.: nem akarok elmenni ma délután.

– Tagadó óhajtás: Pl.: Ó, bárcsak ne mennék haza!

– Tagadó felkiáltás: Pl.: Ne nyúlj a ládához!

– Kérdő eldöntendő: pl.: Nem kérsz kekszet?

– Tagadó kiegészítő kérdés: Pl.: Miért nem kérsz kekszet?

A felszólító mondatot, ha tagadom, akkor tiltó mondat lesz.

3., A mondat szerkezete:

Lehet egyszerű, amely egy tagmondatból áll, egy kijelentést tartalmaz.

Fajtái:

tőmondat, amelyben csak alany és állítmány van.

hiányos mondat: amelyből az alany vagy az állítmány hiányzik, de beleérthető.

bővített mondat: a fő mondatrészek mellett bővítmények is vannak (tárgy, határozók, jelzők).


Erre kerestek:

egyszerű mondat és az egyszerű mondat és egyszerű mondatok és egyszerű mondat tétel és az egyszerű mondat részei felépítése és az egyszerű mondat tétel és egyszerű mondat szerkezete és az egyszerű mondat szerkezete és egyszerű és összetett mondatok tétel és az egyszerű mondat részei és

2010. március 8. | Érettségi tétel kategória Nyelvtan érettségi tételek
Címkék: