Az egyéni vállalkozó adófizetési kötelezettségének formái és azok kiszámítási módjai. Adónyilvántartások a személyi jövedelemadó rendszerében.


Egyéni vállalkozó adózása

Vállalkozói jövedelem szerinti adózás:

–         vállalkozói jövedelemadó 18%

–         vállalkozói kivét után az adó sávosan progresszív

–         osztalékalap után 20% és 35%.

Átalányadózás: feltételei:

–         az átalányadózás előtti adóévben a bevétel nem haladja meg a 4 millió Ft-ot

–         ha áfa-adózásban alanyi vagy tárgyi adómentes tevékenységet folytat, bevétele nem haladja meg a 4 millió Ft-ot

–         nem áll munkaviszonyban.

Adóalap: vélelmezett költséghányad alkalmazásával állapítja meg. A vélelmezett költséghányad fedezetet nyújt az összes költségre.

Átalányadó kiszámítása: adóalap x adómérték.

Tételes átalányadó: a fizető-vendéglátó tevékenységet folytató magánszemély választhatja. Mértéke szobánként és évenként 24 000 Ft. Negyedévi egyenlő részletekben kell megfizetni.

Veszteségelhatárolás: a következő évek bevételével szemben számolható el, 5 adóév alatt.

Költségek elszámolása: költségként elszámolható:

–         vállalkozói kivét

–         bevételszerzéssel közvetlenül összefüggő kiadások

–         adott előleg

–         tárgyi eszközök és nem anyagi javak amortizációja

–         tevékenység megkezdése előtt beszerzett anyag-és árukészlet beszerzésére fordított kiadások

–         legfeljebb 3 évvel korábban beszerzett tárgyi eszközök és nem anyagi javak amortizációja.

Költségként nem számolható el:

–         olyan vagyontárgyra fordított kiadás, amely nem a jövedelemszerző tevékenységgel kapcsolatos

–         hitelre visszafizetett összeg

–         közcélú adomány

–         SZJA.

Közcélú adomány elszámolása: jövedelemből levonható:

–         kiemelkedően közhasznú szervezeteknek történő befizetés esetén a jövedelem 20 %-a

–         közhasznú szervezetnek történő befizetés esetén a jövedelem 20 %-a

–         tartós adományozás esetén a befizetés további 20 %-a.

Adókedvezmények: beruházási, térségi, kisvállalkozói.

Adónyilvántartások az SZJA rendszerében

Pénztárkönyv vagy naplófőkönyv:

–         ha egyéni vállalkozó

–         az a nem egyéni vállalkozó, akinek áfa-fizetési kötelezettsége van, áfa-levonási jogot érvényesít

Bevétel-és költségnyilvántartás:

–         ha a jövedelmet tételes költségelszámolással állapítja meg

–         ha nem egyéni vállalkozó

–         ha áfa fizetésére nem kötelezett

–         ha áfa-levonási jogot nem érvényesít

–         ha alkalmazottat, segítő családtagot nem foglalkoztat

Bevételi nyilvántartás

–         a mezőgazdasági őstermelő a nem kifizetőtől származó bevételeiről

–         az önálló tevékenységet folytató magánszemély, aki jövedelmét költséghányad, vagy jövedelemhányad alkalmazásával számolja el.


Erre kerestek:

átalányadózás és egyéni vállalkozó és átalányadó és egyéni vállalkozó áfa és egyéni vállalkozó áfa fizetése és egyéni vállalkozó adófizetési kötelezettsége és egyéni vállalkozo adozása és egy és átalányadó 2011 és egyéni vállalkozó adózása 2011 és

2010. április 6. | Érettségi tétel kategória Pénzügy érettségi tételek
Címkék: